Bílé moře za Krušnými horami

08. 02. 2022
Bílé moře za Krušnými horami

V Česku nám často chybí širší souvislosti, nedokážeme dohlédnout za vejminek své rodné hroudy, málo se inspirujeme v zahraničí, nedokážeme na sebe být hrdí a vzájemně se podporovat. Takový pocit jsem měl donedávna i z našich Krušných hor.

Když jsme začali uvažovat nad jednotnou propagací našeho pohoří, začali jsme u sběru podkladů, hledali jsme společné strategie, data o území, organizací, které jsou činné v celém Krušnohoří. Naše snahy byly marné, online nebylo možné najít jedinou použitelnou mapu zobrazující celé Krušné hory – schválně si to vyzkoušejte. Když už jsme byli úspěšní, mapa zobrazovala jen území České republiky, za hranicemi našeho území bylo bílo – moře. To bohužel ilustruje naše stálé vnímání širších vztahů a také našich hranic.

Podobně tomu bylo v případě organizací v cestovním ruchu, jednotně se Krušným horám nevěnuje nikdo. Jeden propaguje hory v zimě, druhý v létě, jeden východ, druhý centrál, k tomu změť graficky nesourodých propagačních materiálů a tomu odpovídající orientační a popisné značení. Dopravní obslužnost a systém parkování je v Krušných horách téma samo o sobě. Po zápisu části Krušných hor na seznam UNESCO a se vzrůstajícím zájmem o individuální turistiku v době Covidu se zvýšil i zájem developerů o Krušné hory, což sebou v mnoha případech neslo a stále nese negativní efekty.

Blýská se ale na lepší časy. Všichni si uvědomujeme, že Krušné hory jsou autentické, ryzí, nepoznané a krásné, a že je zároveň nejvyšší čas tyto hodnoty chránit a rozvíjet. Vnímám proto velmi pozitivně iniciativu za vznik CHKO Krušné hory, jako nástroje ochrany přírodních hodnot. Obce společně spravují kulturní dědictví UNESCO Erzgebirge/Krušnohoří. Oba dva krušnohorské kraje pracují na vytvoření jednotných územních studií rozvoje a zástupci obcí začínají nad jednotnou propagací reálně uvažovat. Nezmínil jsem, že na saské straně hranic tato spolupráce funguje již 30 let a zajišťuje ji spolek 368 členů Tourismusverband Erzgebirge e. V. (abych byl korektní, tak ke sjednocení celého saského Krušnohoří došlo až v roce 2010). U našich sousedů začíná být běžné, že u hotelové snídaně dostanete regionální produkty a místní vám rád doporučí atraktivity i za dvěma kopci téhož regionu, i tak se totiž dá zajišťovat smysluplný a udržitelný rozvoj venkova.

Krušné hory jistě nabízejí řadu regionálních produktů a atraktivit a my se snad k jejich sjednocené propagaci dostáváme, všechny podmínky tedy nazrály a teď už je potřeba jen první impulz - z Ústeckého i Karlovarského kraje vzniká iniciativa k založení oblastní destinační agentury pro Krušné hory - rovnocenného partnera našim saským sousedům. Věříme, že tato destinačka vznikne už v tomto roce a spolu s místními hybateli se podaří rozvíjet a propagovat naše krásné Krušné hory jako jeden celek.

Vojtěch Franta

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články