Kreativita mění svět i náš kraj?

Kreativita mění svět i náš kraj?

V rámci Operačního programu Spravedlivé transformace byl po schválení Rady Karlovarského kraje zařazen i krajský strategický projekt, který se zaměří na rozvoj kulturních a kreativních odvětví (KKO). Cílem projektu je nastartovat transformační změny v celém regionu a přispět k oživení a rozvoji kreativních odvětví, jež mají u nás dlouholetou tradici. Nejde o to, chytit se módního trendu, o kterém se v poslední době hodně mluví, ale rozvinout to, co je v kraji dlouhodobě a co potřebuje soustředěnou podporu.

Keramika, sklo, porcelán, krajkářství, film, design jsou dlouhodobě naší doménou, přinášejí kraji světovou proslulost, firmám peníze a lidem práci. Cílem projektu je zvýšit podnikavost zejména mladých lidí v oborech, které budou v kraji užitečné, a tím podpořit ekonomickou transformaci kraje. Kreativní kancelář by se tak měla stát hlavním koordinátorem kulturně kreativních odvětví. Ta v současné době patří mezi nejrychleji ekonomicky rostoucí a výrazně se podílí na vzniku nových pracovních příležitostí

Krajská kulturně kreativní kancelář - 4K - bude tvořena týmem odborných pracovníků a bude mít dvě části, koncepční a realizační.

4K bude také poskytovat poradenství pro podnikatele a neziskovou sféru, která je v našem kraji velmi silně zastoupena. Bude rozvíjet podnikání v kreativitě a poskytovat zázemí pro nově vznikající projekty. Z našeho dosavadního mapingu totiž jednoznačně vyplývá, že na území Karlovarského kraje je připraveno mnoho zajímavých projektů, ale schází jim koordinace a vzájemné propojení

4K by měla přispět nejen k vyššímu ekonomickému výkonu v kraji, ale i ke zvýšení vzdělanosti, rozvoji výzkumného potenciálu a inovací, snížení nezaměstnanosti, snížení sociálního vyloučení a nastartování rozvoje kraje směrem k hospodářským odvětvím s vysokou přidanou hodnotou. V tomto ohledu se jedná o zcela unikátní projekt, neboť žádné dosavadní úsilí nebylo takto zaměřeno.

4K bude realizovat dva interní projekty. Kreativní hub a projekt výzkumu a inovací. Kreativní hub dá zájemcům o nové typy podnikání zázemí pro rozvoj jejich činnosti. Projekt výzkumu a inovací bude mít dvě části, výzkum v tradičních oblastech jako je např. sklo, keramika, porcelán, textil, fotografie, a výzkum v nových oblastech, takzvaný Nový karlovarský Bauhaus. Naváže na novou iniciativu EU, Nový evropský Bauhaus, která má přinést nová architektonická a kulturní řešení do volné krajiny i měst a obcí, bude prováděn výzkum k oblasti nové kulturní potěžební krajiny, revitalizace měst a obcí tak, aby se v nich v důsledku klimatické změny netvořily tepelné ostrovy a vzniklo zde místo příjemné pro život. Od výzkumu si slibujeme nové znalosti a také vytvoření vysokoškolské specializace, která bude vyučována přímo v regionu.

To jsou cíle, kterým se vznikem 4K přiblížíme v první polovině roku 2022. S názvem 4K chceme ještě pracovat, přemýšlíme i nad KrajKa, která je také typickým produktem kreativních odvětví našeho kraje. Na celý proces se už moc těšíme a věříme, že se zapojí co nejvíce místních kreativců, protože kreativita mění svět, tak proč by nemohla přeměnit i náš kraj?!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Slam poetry otevřela diskuzi se studenty
13.11.2021

Slam poetry otevřela diskuzi se studenty

Není žádným tajemstvím, že se náš kraj potýká s velmi negativním demografickým vývojem, způsobeným odchodem mladé generace. Zároveň nás dlouhodobě trápí i nepříznivé vzdělanostní složení obyvatel. V rámci transformace regionu je právě ta společenská po...

Mizerná mládež
18.10.2021

Mizerná mládež

„Naše mládež miluje přepych, má špatné mravy, opovrhuje autoritou, nerespektuje starší.“ Leckdo určitě bude kývat nad tímto citátem hlavou. Že jsou ti mladí strašní a že za nás by se různé nepřístojnosti neděly. Ovšem vězte,...