Kreativita mění svět i náš kraj?

Kreativita mění svět i náš kraj?

V rámci Operačního programu Spravedlivé transformace byl po schválení Rady Karlovarského kraje zařazen i krajský strategický projekt, který se zaměří na rozvoj kulturních a kreativních odvětví (KKO). Cílem projektu je nastartovat transformační změny v celém regionu a přispět k oživení a rozvoji kreativních odvětví, jež mají u nás dlouholetou tradici. Nejde o to, chytit se módního trendu, o kterém se v poslední době hodně mluví, ale rozvinout to, co je v kraji dlouhodobě a co potřebuje soustředěnou podporu.

Keramika, sklo, porcelán, krajkářství, film, design jsou dlouhodobě naší doménou, přinášejí kraji světovou proslulost, firmám peníze a lidem práci. Cílem projektu je zvýšit podnikavost zejména mladých lidí v oborech, které budou v kraji užitečné, a tím podpořit ekonomickou transformaci kraje. Kreativní kancelář by se tak měla stát hlavním koordinátorem kulturně kreativních odvětví. Ta v současné době patří mezi nejrychleji ekonomicky rostoucí a výrazně se podílí na vzniku nových pracovních příležitostí

Krajská kulturně kreativní kancelář - 4K - bude tvořena týmem odborných pracovníků a bude mít dvě části, koncepční a realizační.

4K bude také poskytovat poradenství pro podnikatele a neziskovou sféru, která je v našem kraji velmi silně zastoupena. Bude rozvíjet podnikání v kreativitě a poskytovat zázemí pro nově vznikající projekty. Z našeho dosavadního mapingu totiž jednoznačně vyplývá, že na území Karlovarského kraje je připraveno mnoho zajímavých projektů, ale schází jim koordinace a vzájemné propojení

4K by měla přispět nejen k vyššímu ekonomickému výkonu v kraji, ale i ke zvýšení vzdělanosti, rozvoji výzkumného potenciálu a inovací, snížení nezaměstnanosti, snížení sociálního vyloučení a nastartování rozvoje kraje směrem k hospodářským odvětvím s vysokou přidanou hodnotou. V tomto ohledu se jedná o zcela unikátní projekt, neboť žádné dosavadní úsilí nebylo takto zaměřeno.

4K bude realizovat dva interní projekty. Kreativní hub a projekt výzkumu a inovací. Kreativní hub dá zájemcům o nové typy podnikání zázemí pro rozvoj jejich činnosti. Projekt výzkumu a inovací bude mít dvě části, výzkum v tradičních oblastech jako je např. sklo, keramika, porcelán, textil, fotografie, a výzkum v nových oblastech, takzvaný Nový karlovarský Bauhaus. Naváže na novou iniciativu EU, Nový evropský Bauhaus, která má přinést nová architektonická a kulturní řešení do volné krajiny i měst a obcí, bude prováděn výzkum k oblasti nové kulturní potěžební krajiny, revitalizace měst a obcí tak, aby se v nich v důsledku klimatické změny netvořily tepelné ostrovy a vzniklo zde místo příjemné pro život. Od výzkumu si slibujeme nové znalosti a také vytvoření vysokoškolské specializace, která bude vyučována přímo v regionu.

To jsou cíle, kterým se vznikem 4K přiblížíme v první polovině roku 2022. S názvem 4K chceme ještě pracovat, přemýšlíme i nad KrajKa, která je také typickým produktem kreativních odvětví našeho kraje. Na celý proces se už moc těšíme a věříme, že se zapojí co nejvíce místních kreativců, protože kreativita mění svět, tak proč by nemohla přeměnit i náš kraj?!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články