Potřebujeme více mladších lékařů

Na podzim 2019 to byly dva roky, kdy jsi byl zvolen do poslanecké sněmovny za Piráty. Jak toto období vnímáš, co se podařilo?

Je pravdou, že ty dva roky uplynuly jako voda. Práce bylo skutečně hodně, jen krátce pro naš e čtenáře připomenu, že jsem místopředsedou výboru pro zdravotnictví, členem podvýboru pro energetiku, členem výboru pro cestovní ruch a dalších podvýborů a výborů. Každopádně ty nejviditelnější části mé práce se odehrály v těchto výborech.

Začněme výborem pro zdravotnictví. Náš kraj je na tom špatně z hlediska dostupnosti péče, začínají chybět zubaři, praktičtí lékaři a obsazení nemocnic se daří jen s vypětím všech sil. Za toto vše jsou zodpovědné zdravotní pojišťovny, které mají ze zákona zaručit dostupnost zdravotní péče svým klientům, kteří jim za to platí nemalé peníze. Bohužel nám přijde, že správní rady jsou odstřižené od běžné reality a tak jsme připravili obsáhlou novelu, která dává možnost pojištěncům kandidovat a volit do správních rad oborových zdravotních pojišťoven (to jsou všechny mimo VZP). Novela by se měla projednávat během podzimních měsíců, tak nám držte palce, ať se ji povede prosadit.

Dalším podstatným bojištěm byl výbor pro cestovní ruch - zde jsme řešili zákon o místních poplatcích. Ten zásadním způsobem ovlivňuje hospodaření obcí nejen v našem kraji, které jsou závislé na turistech. Právě pro ně udržují infrastrukturu, kterou by jinak vůbec nemuseli řešit. Kompenzací má být právě lázeňská taxa, která je od devadesátých let stejná tj. 15 Kč + 6 Kč ubytovací daň. Nyní ministerstvo financí připravilo novelu ve které by tato daň mohla být až 50 Kč, ale striktně omezilo, kdo by tuto daň platil. (jen klienti od 18 let do 65 let, s vyjímkou pro pobyty přes pojišťovnu, ti by to měli mít zdarma) Pro Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Jáchymov nebo Karlovy Vary by takto nastavený poplatek znamenal daleko nižší výběr než nyní, protože majorita hostů se rekrutuje právě ze zahraničních klientů a převážně seniorů, kteří by tak nezaplatili městům vůbec nic. Díky společné práci s hejtmankou našeho kraje, paní Mračkovou Vildumetzovou, se nám povedlo prosadit pozměnovací návrh, který tuto horní hranici ruší. Čímž jsme přispěli k tomu, že města budou mít peníze se i nadále starat nejen o lázeňské parky.

Stejně tak důležitou věcí, která může ovlivnit další rozvoj našeho kraje jsou peníze z emisních povolenek. Již v únoru jsem se připojil k iniciativě senátorů a poslanců požadujících po vládě, aby vyčlenila část prostředků příjmů z emisních povolenek pro Karlovarský a Ústecký kraj - tedy regiony nejvíce postižené těžbou hnědého uhlí a jeho spalováním.

Na závěr zmíním i zásadní věc pro budoucnost celé ČR a to Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR, ve kterém řešíme to, jakým způsobem a kdy budou nebo nebudou postaveny nové jaderné zdroje v ČR Jako zástupce Pirátů se v něm snažím navrhovat ty nejracionálnější a transparentní řešení. V současné době se vede diskuze o výstavbě jednoho jaderného reaktoru v Dukovanech a souvisejícího investorského i dodavatelského modelu. Více o našich stanoviscích si můžete přečíst na serveru http://www.allforpower.cz/clanek/nedelame-z-jadra-protipol-obnovitelnych-zdroju/

Zmínil jsi, že jsi místopředseda výboru pro zdravotnictví a právě zdravotnictví je jedno z bolavých míst našeho regionu, jak na tom vlastně zdravotnictví je?

Tohle by bylo na velmi dlouhou diskuzi, kdy bychom mohli střídat různé pohledy od finanční kondice přes kvalitu specializované péče, ale zkusím to vzít optikou občana Karlovarského kraje, který naprosto neřeší ukazatele, ale zajímá ho, kdo se o něj postará v případě problémů.

Zde je zásadní problém s věkovou strukturou lékařů, kdy máme vysoký podíl lékařů starších 50 let a mladších lékařů, kteří si vyberou náš region je méně a méně. Dovolím si zde citovat profesora Duška, který vede UZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) „V roce 2020 bude více než 60 let 31 procentům lékařů a 18 procentům bude dokonce nad 65 let, přičemž věkový průměr bude 50 let. V roce 2025 pak průměrný věk vzroste o rok, přes 65 let už ale bude 22 procentům lékařů.” Pokud máte už nyní třetinu lékařů staršího věku, tak je zapotřebí zatraktivnit studium medicíny a také neházet absolventům klacky pod nohy, jak se to nyní děje v atestačním vzdělávání, kdy několik let po reformě ještě nejsou známé podmínky některých zkoušek. Dalším pohledem je financování zdravotnictví, zde je bolavým místem tzv. Úhradová vyhláška, která říká, kolik dostane která nemocnice peněz a za co. V tuto chvíli je dokonce u ústavního soudu žaloba senátorů, kteří nesouhlasí s tím jak se Úhradová vyhláška používá a jak deformuje české zdravotnictví. Již nyní se připravuje alternativní systém, který mě osobně přijde kvalitativně lepší a to pod zkratkou DRG restart, kdy peníze jdou jasně za pacientem a nikoliv za ústavem. Bohužel konkrétní harmonogram jeho zavedení je zatím ve hvězdách.

Takže základní věci víme, potřebujeme více mladších lékařů a změnit financování v rámci zdravotnictví, jako Piráti máme program, ve kterém jsou odpovědi i na tyto otázky. Detaily najdete na našich stránkách www.pirati.cz

Další věci, na kterých pracuji nejen já, ale celý náš poslanecký klub najdete na webu www.piratipracuji.cz

Petr Třešňák, poslanec za Piráty