Rychlá integrace uprchlíků v regionu – příležitost, kterou je třeba využít

Rychlá integrace uprchlíků v regionu – příležitost, kterou je třeba využít

Válka na Ukrajině a příliv uprchlíků změnil mnohé a společnost na celou situaci reaguje všemi možnými způsoby. Pro Karlovarský kraj však přináší velkou příležitost v podobě řešení problému, se kterým jsme se během posledních let potýkali. Odlivu mladých a perspektivních lidí z regionu. Mezi lety 2011 a 2021 to bylo dokonce 18 000. Teď máme šanci, která se jen tak znovu neobjeví.

Mottem strategie pro transformaci regionu se před víc jak rokem stala věta: „Jsme krajem příležitostí, kde je vítán každý.“ A dle toho jsme i přistoupili k humanitární pomoci a na počet obyvatel jsme přijali rekordní množství uprchlíků. Od 1.března, kdy bylo zřízené KACPU do 26.03. se jich registrovalo v našem kraji přes 9 tisíc.

Náš kraj čeká možná největší přesun obyvatel od odsunu sudetských Němců a dosídlování pohraničí. Nebyli jsme na to připraveni, ale odhodlání a vůle lidí pomáhat je zatím vysoká. Doufejme, že to tak zůstane co nejdéle. A čím dřív proběhne integrace ukrajinských uprchlíků, tím lépe. Pokud se nově příchozím podaří sehnat profese podle jejich kvalifikace a dětem se dostane kvalitního vzdělávání, může to našemu regionu a jeho ekonomice jedině prospět. To samozřejmě vyžaduje náklady, které se však vrátí i s přidanou hodnotou.

Je zde problém s uznáváním kvalifikace a diplomů, které trvá velmi dlouho. To bychom rozhodně potřebovali zrychlit, aby mohli příchozí Ukrajinci pracovat v oborech, kterým skutečně rozumí. Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, která zřídila v KACPU JOB POINT společně s Úřadem práce eviduje uchazeče o kvalifikovanou práci. Dále vznikají živelně další projekty, které by měli Ukrajincům usnadnit rozjezd podnikatelských záměrů, což je dobrý signál a je potřeba je správně uchopit a koordinovat.

Z pozice Karlovarského kraje jsme vyhotovili manuál pro uprchlíky s postupem pro přihlašování dětí do mateřských a základních škol. V současné době domlouváme vznik adaptačních skupin při vybraných středních školách, které budou zaměřeny právě na výuku českého jazyka pro ukrajinské uchazeče o střední vzdělávání a jsme také v kontaktu s řediteli škol ohledně přijímání dětí uprchlíků. Veškeré informace i v ukrajinském jazyce najdou příchozí na webu „Pomoc Karlovarského kraje Ukrajině“, na němž denně probíhá aktualizace informací pro uprchlíky i občany ČR.

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím, než je vidí ostatní.Tak nebuďme slepí. Nejen vůči lidem, kteří prchají před válkou, ale i vůči sobě.

Markéta Monsportová, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny Karlovarského kraje

Autor fotografie: Martin Stolař

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články