Ing. Josef Janů

stavební inženýr

Josef Janů – 24. června 1969. Narozen v Táboře, maturoval na stavební průmyslovce v Českých Budějovicích a následně promoval na ČVUT, fakulta stavební, obor pozemní stavby v Praze. Od roku 1991 žije s manželkou, dvěma dcerami a synem v Karlových Varech.

Profesní život spojil s projektováním a inženýringem v oblasti stavebnictví, kdy měl štěstí na praxi probíhající v 90. letech, která umožňovala seznámit se s oborem zcela komplexně od územního plánu, přes studie a projekty až po dozory a součinnost při výstavbě širokého spektra staveb (od úprav bytů a staveb RD po nádraží a hypermarkety). Od roku 1995 je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Svou profesní zkušenost měl možnost uplatnit i v rámci komunální politiky v odborných komisích, pracovních skupinách a nyní i ve svěřené krajské gesci.

Nedílnou součástí života je sportovní komunita, kdy po pestrém období aktivního sportování se od roku 2000 začal více starat o výchovu sportující mládeže. Za úspěch považuje, že i v době, kdy se špatně shánějí prostředky, děti jsou prý líné a dospělí se zajímají jen o sebe, tak klubová komunita funguje a z oddílu pohybujícího se na dně krajských soutěží, jsme se v kategorii juniorek pro sezonu 2014/15 probojovali do extraligy.

Na přelomu let 2006/2007 byl spoluzakladatelem karlovarského hnutí „O co jim jde!?“. Postupem doby začal zjišťovat, že občanská hnutí jsou velmi potřebná, ale možnosti bojovat proti klasickým stranickým molochům velmi omezené a proto vstoupil v roce 2014 do Pirátské strany. Prozatimním vrcholem jeho politických aktivit jsou úspěšné krajské volby 2016 v pozici lídra kandidátky a stávající aktivní účast v koalici v pozici uvolněného radního s gescí regionální rozvoj, projektové řízení a informatika. V roce 2018 se stal také opozičním zastupitelem v Karlových Varech.