Doprava a infrastruktura

1. Zkvalitníme veřejnou dopravu

Podpoříme rozvoj skutečného integrovaného dopravního systému, zaměříme se na čerpání relevantních dotací pro zkvalitnění vozového parku a zajistíme navazující jízdní řády pro občany z menších obcí.

2. Budeme prosazovat moderní formy dopravy

Doprava za poslední dekádu prošla dramatickou změnou. Máme ambici být regionem, který udává trend. Řešením problémů není rušení spojů, ale adekvátní kapacita. Zařadíme systémy autopůjčoven, carsharingu a sdílených kol a koloběžek do systému krajské integrované dopravy, tak, aby žádná obec nezůstala bez dopravní obslužnosti. Karlovarský kraj brzy přivítá BMW, lídra na trhu s dopravními inovacemi. Využijeme know-how těchto sousedů a budeme s nimi aktivně spolupracovat na testování a využití vzájemných synergii.

3. Zlepšíme silniční i železniční propojení s okolními českými i německými regiony

Karlovarský kraj je region v srdci Evropy. Zlepšíme propojení Karlovarského kraje s Bavorskem a tak zvýšíme obchodní a personální výměnu mezi regiony. Prosadíme dokončení D6 a její nezbytné napojení na německou dálniční síť, stejně jako odpovídající napojení na sousední krajská města.

4. Budeme region otevřený dopravním inovacím

Infrastruktura není pouze železo a beton. Chceme se zasadit o vybudování datových sítí v rámci KVK a tím motivovat digitální společnosti k usazení v regionu. Podpoříme vybudování moderních sítí (při prokázání jejich zdravotní nezávadnosti) a sandboxů pro testování nejmodernějších technologii.

5. Prosazujeme karlovarské letiště jako lázeňské

Jsme pro zachování současné velikosti karlovarského letiště a jeho využití přizpůsobit udržitelnému cestovnímu ruchu a lázeňství, primárně v našem regionu. Soustředíme se na krátké a střední lety s podporou rozvoje letadel na alternativní pohon.