Energetika a nakládání s odpady

1. Budeme se snažit cíleně snižovat emisní náročnost místní energetiky a průmyslu

Naší prioritou je, aby těžba a spalování hnědého uhlí, včetně dalších toxických materiálů byly ukončeny co nejdříve.

2. Plně využijeme nabízené pomoci jak z úrovně Evropské unie, tak z úrovně ministerstev

Plné využití technické pomoci expertů z Evropské komise řešících problémy související s útlumem těžby. Plné využití investičních nástrojů z vládních programů typu Re:start a Modernizační fond. Vymáhání splácení dluhu státu vůči kraji za jeho dlouhotrvající drancování.

3. Využijeme potenciál obnovitelných zdrojů

Aktivní vyhledávání potenciálu a podpora využívání obnovitelných zdrojů energie lokálně na úrovni domácností a firem, stejně jako velkoplošně na bývalých těžebních územích a stavbách. Budeme hledat možnosti využití geotermální energie s ohledem na zachování zdrojů vody. Specifickým “obnovitelným” zdrojem je stále se tvořící komunální odpad a jeho spalování může být k přírodě šetrným způsobem likvidace.

4. Zásobení elektrickou energií je pro nás výzvou

Musíme získat náhradu za dosluhující zdroje, pro zachování energetické soběstačnosti. Otázka nového kapacitního zdroje elektrické energie je pro nás výzvou na jejímž řešení budeme intenzivně spolupracovat s odborníky.

5. Připravíme celokrajské plánování nakládání s odpady

Ve spolupráci s obcemi budeme plánovat nakládání s odpady tak, aby Karlovarský kraj fungoval jako instituce, která obce metodicky a odborně povede. Preferujeme využití, redukci a recyklaci a spalování odpadu jen pomocí moderních technologií a to pouze v případě, že nelze provést VRR. Skládkování jako poslední možnost nakládání s odpady.