Majetek a investice

1. Podpoříme smysluplné investice do inovací, zdravotnictví a školství

Preferujeme investice do zdraví, technologií a znalostí. Chceme přilákat smysluplné inovativní projekty, které posunou náš kraj směrem k moderní ekonomice. Podpoříme místní malé, střední podniky, start-up projekty a podnikatelské inkubátory vytvořením fondu pro jejich financování.

2. Prioritou bude vícezdrojové financování projektů

Financování musí být vícezdrojové. Krajské, obecní a privátní s využitím kohezních fondů. Nenecháme si ujít dotační příležitosti v podobě programů jako Res:tart, nebo JTF.

3. Budeme prosazovat otevřený software a e-government

Společně s ostatními kraji najdeme alternativu ke stávajícímu zkostnatělému a drahému systému zavedením e-governmentu založeném na otevřeném softwaru, který šetří nejen přímé finance, ale zároveň čas úředníků i občanů.

4. Zaměříme se na sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek

Jde nám o společenský prospěch a kladný dopad vítězných firem na okolní prostředí, proto nesmí být jediným faktorem ve výběrových řízeních cena. Připojíme se k Evropské alianci pro sociální odpovědnost podniků.

5. Zlepšíme využití krajského majetku

Vytvoříme podrobný seznam veškerého krajského majetku, vytvoříme plán jeho využití s návrhem časového a finančního naplňování.