IT a smart řešení

1. Podpoříme vybudování robustní páteřní datové sítě mezi všemi obcemi regionu

Propojíme všechny obce a příspěvkové organizace v kraji kvalitní páteřní datovou sítí a zároveň podpoříme privátní vlastníky datových sítí při kompletaci uceleného datového pokrytí území. (stavební přípravy pro propojení při všech stavbách/příběh připojení k internetu, když se nemůžeme pohybovat)

2. Dokončíme a spustíme funkční elektronizaci úřadu a zřídíme datové sklady

Měla by obíhat data, nikoliv lidé. Maximum informací a procesů bude kolovat elektronicky. Vybudujeme datové sklady se všemi informacemi o kraji, které budou k dispozici veřejnosti ve formátu strukturovaných otevřených dat. Vždy budeme ctít právo na osobní styk s úřadem.(prosadili jsme ve sněmovně)

3. Edukujeme všechny skupiny obyvatelstva ve využívání technologií a budeme propagovat výhody jejich využívání

Popularizace informačních technologií zábavnou formou. Odstraníme strach z používání technologií.

4. Maximálně budeme podporovat vývoj a aplikaci smart technologií a postupů

Upřednostňujeme chytrá řešení, která nám pomohou šetřit čas, peníze a ulehčí život občanů, nebo upozorní na nebezpečí. Mezi taková řešení patří chytré osvětlení, intuitivní systémy dopravy, nebo svoz odpadu. Mezi nejdůležitější chytré systémy patří autonomní doprava.

5. Dokončíme tvorbu digitální technické mapy

Dokončení digitální technické mapy bude mít vliv na zjednodušení stavebních řízení, správu majetku obcí i občanů a zjišťování informací o pozemcích a zasíťování.