Kontrola a transparence

1. Krajský web uchopíme jako nástroj transparence

Na oficiální webové stránce kraje zveřejníme rozklikávací rozpočet, vzor žádosti o poskytnutí informací, pravidelné plnění rozpočtu kraje, schválená rozpočtová opatření a kompletně doplníme informace o kraji jakožto povinném subjektu v otevřených formátech.

2. Budeme prosazovat veřejné kalendáře pro všechny krajské radní a uvolněné zastupitele a zveřejníme informace o docházce a hlasování zastupitelů

Radní a uvolnění zastupitelé umístí a budou aktualizovat veřejné kalendáře na oficiální webové stránce kraje. Na oficiální webové stránce kraje budeme zveřejňovat přehled docházky jednotlivých zastupitelů na zasedání zastupitelstva a jejich jmenovitá hlasování. Budeme zveřejňovat podklady pro jednání zastupitelstva s dostatečným předstihem, včetně důvodových zpráv.

3. Rozšíříme informace zveřejňované o dotacích

Když kraj rozdává peníze, ať už z evropského, státního, nebo vlastního rozpočtu, měl by aktivně informovat občany o možnostech jejich získání, aby na ně dosáhli skutečně všichni, ne jen ti s dobrými kontakty nebo placenými experty na čerpání. Vždy zveřejníme, kdo a proč dotace dostal nebo naopak nedostal. Zveřejníme i jejich vyúčtování, aby každý viděl, kam veřejné prostředky nakonec doputovaly a jaký byl reálný přínos veřejných peněz.

4. Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné

Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na internetu. Stejným způsobem budou průběžně zveřejňovány i další informace o veřejné zakázce, včetně finální ceny projektu. Pohlídáme si také způsob vypisování veřejných zakázek kraje i jeho organizací tak, aby nebyly šity na míru konkrétním firmám.

5. Zveřejníme to, co můžeme, nejen to, co musíme

Chceme zveřejňovat smlouvy i nad rámec povinností dle zákona o registru smluv, tedy i ty s hodnotou nižší než 50 000 Kč. Zároveň hodláme zveřejňovat i faktury, které vypovídají o reálných částkách vyplacených na základě smluvních vztahů. Chceme, aby kraj přešel k využívání otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje a ne jen ukládá.