Kultura a památková péče

1. Vytvoříme nový koncept rozvoje kultury a revidujeme koncept památkové péče

Koncept rozvoje kultury musí být tvořen s přihlédnutím k zápisům na seznam UNESCO a chystanému programu rozvoje kreativního kulturního průmyslu. Koncept památkové péče musíme aktualizovat tak, aby umožnil smysluplný rozvoj bez zbytečných komplikací.

2. Zjednodušíme, zpřístupníme a navýšíme dotační programy

Zjednodušíme systém pro získání dotací a rozšíříme okruh možných příjemců a druhů aktivit. Budeme podporovat akce s přidanou hodnotou pro obyvatele kraje.

3. Restartujeme a najdeme novou náplň paměťových institucí a živé kultury

Paměťové instituce by měly pomoci s vytvářením lepšího vztahu obyvatel k místu, kde žijí a rozvoji lokálního patriotismu. Měly by se zaměřit na mapování řemeslného a tradičního dědictví kraje pro potenciální investory v těchto odvětvích.

4. Budeme rozvíjet kreativní průmysl

Průmyslová odvětví založená na kreativitě, talentu, mající kořeny v umělecké tvorbě (design, film, software, ale i tradiční řemesla) jsou nejrychleji rostoucí obory podnikání s přidanou hodnotou. Kultivace, vzdělávání a podpora kreativity přináší nejen radost z tvorby a hojnost kulturních statků, ale v neposlední řadě i zisk.

5. Důležitá je pro nás přeshraniční spolupráce a využití potenciálu UNESCO

Plně využijeme potenciál zápisů UNESCO. Zapsané Erzgebirge/Krušnohoří stejně jako nominované Slavné Lázně Evropy UNESCO, jsou obě mezinárodní nominace, díky tomu máme jako první v ČR možnost přenosu dobré praxe ze zahraničí, a to především smysluplného a cíleného cestovního ruchu a inovativního přístupu památkové péče.