Cestovní ruch a lázeňství

1. Podpoříme rozvoj trvale udržitelného cestovního ruchu

Cestovní ruch s akcentem na ochranu životního prostředí, ekologickou formu dopravy, místní výrobky, služby a s ohledem na kapacitu území.

2. Budeme dále rozvíjet systém destinačního managementu

Pomocí destinačního managementu nastavíme vhodné podnikatelské prostředí prostředí, kde podpoříme ty, kteří nabízejí kvalitní férové služby. Cílem má být zatraktivnění míst v celém regionu a rovnoměrné rozprostření návštěvníků.

3. Rozvoj lázeňství je naší prioritou

Kraj bude nadále podporovat rozvoj lázeňství i v zaměření na prevenci, včetně snahy o vstup vysoké školy s touto specializací do kraje a snahy o vstup dalších strategických partnerů v oblasti lázeňství, wellness, zdravotních klinik a medical tourismu. Lázeňství bude propojeno s krajinou a kraj podpoří vznik veřejně přístupných lázní.

4. Chceme zdravý patriotismus ve vztahu k lázeňství

Kraj podpoří otevření infrastruktury cestovního ruchu a jejich benefitů pro obyvatele kraje, podpoří vzdělávání a exkurze žáků a studentů v rámci tradičních odvětví v kraji.

5. Hodláme podpořit kvalitní služby v cestovním ruchu

Kraj nastaví propodnikatelské prostředí, vytvoří zásobník potenciálních podnikatelských záměrů a bude vyhledávat jejich realizátory. Budeme podporovat takové podnikatelské subjekty, které rozvíjejí náš kraj a nabízejí kvalitní služby.