Mezinárodní vztahy

1. Jsme krajem v srdci Evropy

Význam přeshraniční spolupráce je pro náš region klíčový. Nejsme na kraji republiky, ale jsme v centru Evropy. Zintenzivníme přeshraniční spolupráci s Bavorskem, Saskem a Durynskem, a to nejen na základě evropských příhraničních programů, ale zejména v rámci neformálních a mezilidských vztahů.

2. Zapojíme se do mezinárodního lázeňství s důrazem na UNESCO

Náš kraj chápeme jako přirozeného lídra v oblasti evropského lázeňství, kdy nechceme jen vzpomínat na dobu slávy, ale být i hybatelem inovativních změn.

3. Intenzivně budeme spolupracovat v rámci evropských regionů, které řeší ústup od fosilních paliv

Ukončení těžby uhlí chápeme, jako nutný a logický krok. Maximálně využijeme příležitosti přechodu na alternativní zdroje energie s přispěním zkušeností a zdrojů v rámci EU.

4. Nebudeme opomíjet tradiční trhy

Uvědomujeme si cenu dlouhodobě budované důvěry. Budeme nadále rozvíjet spolupráci s regiony s pozitivní vazbou na náš kraj.

5. Evropa jsme my

Nebudeme podceňovat spolupráci s Evropskou unií v dalších možnostech našeho regionu. Evropská unie není cizí těleso, jsme to my.