Odolnost v krizových situacích

1. Aktualizujeme a případně vytvoříme krizové plány

Kraj musí být připraven na krize. I když sebelepší plány nemohou počítat se všemi variantami, krajské organizace musí být připraveny. Zjednodušené varianty musí být zveřejněny pro všechny občany. Kraj musí koordinovat spolupráci všech územních partnerů.

2. Aktivně budeme připravovat občany na krizové situace

Všechny věkové skupiny obyvatelstva musí být připravovány na krizové situace, pomocí kurzů první pomoci a připravenosti. Cílem je, aby občané věděli, jak reagovat v případě nenadálých událostí, kam se obrátit a jak zachovat chladnou hlavu.

3. Pravidelně zajistíme ochranné pomůcky

Nákupem ochranných pomůcek a aktualizací zásob je kraj připraven na přečkání prvních dní krizového stavu. A to nejen pro organizace kraje, ale také měst a obcí na jeho území.

4. Podpoříme dobrovolné i profesionální spolky

O naši bezpečnost se starají nejen profesionálové, ale i stovky dobrovolníků. Kraj bude nadále podporovat jednotky dobrovolných hasičů, příslušníky horské služby, ale i všechny další, co se nepřímo podílí na bezpečnosti občanů v kraji.

5. Vytvoříme digitální mapu bezpečnosti

Společná aplikace pro státní i městské policejní sbory, do které se zanesou souhrnné bezpečností data od přestupků přes dopravní nehody až po závažné trestné činy či bezpečnostní hrozby. Výstupy v podobě otevřených dat mohou sloužit veřejnosti i poskytovatelům služeb.