Sociální politika

1. Jsme pro smysluplnou podporu sociálních služeb

Chceme adekvátní financování klíčových sociálních služeb, včetně péče o seniory, děti a zdravotně postižené.

2. Budeme řešit sociální vyloučenost a přístup k neziskovým organizacím

Problémy související se sociálním vyloučením je třeba řešit už od dětství. Podporujeme preventivní programy zaměřené na podporu vzdělávání, finanční a sociální gramotnost. Využijeme potenciálu nezastupitelné terénní práce neziskových organizací a nabídneme jim partnerskou spolupráci.

3. Zaměříme se na rodinné a komunitní zázemí

Kvalitní rodinné a komunitní zázemí předchází negativním sociálním jevům. Zajistíme podporu finanční, odbornou a vzdělávací.

4. Podpoříme rekvalifikační programy pro změny na trhu práce

Cílená příprava rekvalifikačních programů odrážející prognózy budoucího vývoje trhu práce s důrazem na pracovní příležitosti pro zaměstnance v těžbě a zpracování uhlí, které prochází útlumem.

5. Posílíme budování lokální identity

Skrze budování lokálních identit budeme překonávat socioekonomické rozdíly mezi obyvatelstvem. Přilákáme nové obyvatele za vysokou kvalitou života v Karlovarském kraji založenou na přírodním bohatství, vzdělání a perspektivní práci.