Komunitní aktivity a sport

1. Hodláme rozvíjet pestré komunitní aktivity napříč všemi generacemi

Vnímáme vliv těchto aktivit na vztah k místu a lidem, kde žijeme. Komunitní aktivity chceme rozvíjet v co nejširším spektru pro všechny generace. Budeme podporovat různorodé spolky a aktivity, kluby, sdružení občanů od sportu, přes kulturu, umění, tvorbu, dílny i volnočasové aktivity.

2. Podpoříme kulturní a sportovní akce s regionálním přesahem

Aktivity a sport místního významu musí podpořit jednotlivé obce a města, kraj zabezpečuje růst a perspektivu každého jednotlivce a tím i celku. Kraj by měl podporovat zejména akce většího významu pro prezentaci kraje a jeho obyvatel.

3. Pozornost zaměříme na sportovní a kulturní aktivity dětí a mládeže

V rámci finanční podpory budeme preferovat mládež.

4. Udržitelná podpora pro profesionální soubory

Hudební, divadelní a sportovní profesionály chápeme jako poskytovatele zážitků a jako vzor pro mládež. Finanční podpora bude ve formě příspěvků na nájmy, údržbu a budování infrastruktury.

5. Dotační tituly budou podle jasně nastavených, rovných a transparentních pravidel

Vytvoříme pravidla, jejichž plnění budeme důsledně vyžadovat.