Moderní úřad

1. Naším cílem je přívětivý a vstřícný krajský úřad, který je blíže občanům

Odstraníme identifikační povinnost při příchodu na úřad. Vytvoříme a zveřejníme etický kodex úředníků. Každý občan bude mít možnost vytvořit si krajský účet, díky kterému bude mít snazší přístup k informacím, hlasování o participativním rozpočtu, domlouvání schůzek a vyřizování požadavků online.

2. Moderní úřad, který sleduje trendy institucí 21.století a se stará o své zaměstnance

Očekáváme-li od úředníků vstřícný přístup, musíme mu vytvořit adekvátní pracovní podmínky. Nebudeme vyžadovat striktní dresscode úředníků, vytvoříme přátelské prostředí, místa pro odpočinek, mateřskou školu pro zaměstnance a dětské koutky. Budeme podporovat vzdělávání pracovníků úřadu a jejich rekvalifikaci.

3. Krajský úřad je důležitou součástí Karlových Varů, zaměříme se na jeho organické spojení s městem

Současný areál není organickou součástí města. Vhodnou dostavbou občanské vybavenosti zapojíme areál více do živé struktury města.

4. Zajistíme kvalitnější dopravní obslužnost krajského úřadu

Zlepšíme propojení krajského úřadu se zbytkem města a dopravní infrastrukturou kraje, včetně nového sjezdu z D6.

5. Digitalizací krajského úřadu a elektronickým oběhem dokumentů ušetříme čas občanů i životní prostředí

Digitalizací úřadu a povinným elektronickým oběhem dokumentů snížíme spotřebu kancelářského spotřebního materiálu.