Vzdělání

1. Vzdělání chápeme jako nejcennější hodnotu pro život v 21.století

Nejohroženější pracovní skupinou v budoucnu budou lidé s nízkou kvalifikací. Proto si uvědomujeme, že naší povinností je motivovat každého jednotlivce k maximálnímu využití svého potenciálu, nezávisle na výchozí startovací pozici a nabídnout mu odpovídající způsob výuky.

2. Zaměříme se na změnu systému výuky

Abychom se odrazili od pomyslného dna statistických žebříčků, musíme se nechat inspirovat moderními učebními metodami. Budeme podporovat alternativy k současným školským zařízením a zapojení metod učení prostřednictvím digitálních technologií. Nedílnou součástí moderního vzdělávání je důraz na rozvoj kompetencí kritického myšlení. Zatraktivníme výuku díky zkušenostem, které mohou přinést inspirativní lidé z praxe. Narušíme stereotyp současné výuky.

3. Ve školách budeme rozvíjet duchovní a tělesný potenciál dětí

Zajistíme soulad mezi cíli a obsahem vzdělávání. Hodnocení škol musí být zaměřeno na základě vzdělanosti studentů a ne jen na výsledky testů. Podpoříme rozvoj studentských samospráv a pravomoce studentů, například vznik Krajského studentského zastupitelstva, nebo participaci studentů na rozpočtech středních škol. Nedílnou součástí vzdělávání je také péče o tělo a ducha skrze zábavná cvičení.

4. Snížíme byrokratickou zátěž pedagogů

Podpoříme další vzdělávání pedagogů i vedení škol v čase, který získáme snížením přebujelé administrativy.

5. Podpoříme vznik vysoké školy v regionu

Máme ambici vytvořit samostatnou vysokou školu s nabídkou oborů specifických pro náš kraj. Budeme nabízet témata pro řešení bakalářských, diplomových a doktorandských prací, podporovaných formou stipendia. Musíme dále rozvíjet spolupráci s VŠ, které už v kraji jsou a hledat další partnery i v zahraničí.