Zdravotnictví

1. Vytvoříme funkční a ekonomicky únosný model krajského zdravotnictví

Na základě nezávislé odborné studie vytvoříme funkční model, jehož prioritami budou dostupnost a kvalita péče. Nebudeme podceňovat význam lázeňských měst.

2. Zabezpečíme vyrovnané financování chodu krajských nemocnic

Prosazujeme férové platby pojišťoven. Zlepšíme ekonomii a transparentnost provozu. Podpoříme návrat lukrativních zdravotnických zákroků do portfolia krajské nemocnice.

3. Budeme řešit nedostatek lékařů

Na podkladě podrobného mapování obsazení lékařských, sesterských a technických pozic v nemocnicích vytvoříme nový model spolupráce s vysokými školami. Ta bude podpořena formou stipendií, odborných stáží a startovacích bytů, které budou impulsem pro přestěhování do našeho regionu nebo zabrání odlivu zdravotníků. Podpoříme celoživotní vzdělávání těch, kteří shání uplatnění v perspektivním oboru.

4. Podpoříme inovace ve zdravotnictví

Prosadíme zapojení karlovarské záchranné služby do systému First responder a rozvoj telemedicíny, která pomůže lékařům přejít do doby digitální. Částečně může tento nástroj pomoci s nedostatkem lékařů, ulehčí ordinacím

5. Prevence skrze lázeňství

Vyčleníme krajské finanční prostředky na osvětu a marketing. Díky jednání s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami zajistíme spolufinancování prevence v lázeňských zařízeních.