Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství

1. Aktivně budeme podporovat odolné a šetrné hospodaření

Podporujeme odolné a zároveň šetrné zemědělské, lesní i vodní hospodaření. Při pronájmu půdy ve vlastnictví Karlovarského kraje podporovat primárně šetrné zemědělce, lesníky a občany a do pachtovních smluv prosazovat podmínky hospodaření šetrného s přírodou a krajinou, tak aby kraj v pozici vlastníka zemědělských, lesních a vodních ploch byl vždy příkladem dobré praxe při hospodaření.

2. Zapojíme zemědělce, lesníky a vodohospodáře do celoživotních vzdělávacích aktivit

Podpoříme celoživotní vzdělávání hospodářů v přístupech blízkých šetrnému zacházení s přírodou a krajinou.

3. Podpoříme místní producenty

Budeme aktivně podporovat a propagovat místní producenty zemědělských produktů. Budeme upřednosťnovat místní dodavatele ve stravovacích zařízeních kraje. Vytvoříme funkční databázi místních producentů potravin a dalších výrobků a tyto budeme propagovat i ven z kraje a z ČR. Budeme motivovat provozovatele školních jídelen, nemocnic, domů pro seniory k odběru produktů od místních zemědělců.

4. Pomůžeme řešit kůrovcovou kalamitu

Podpoříme řešení problematiky škůdců a invazivních druhů rostlin, jak metodicky tak finančně. Například posílíme odolnost lesů doporučením vhodné mezidruhové skladby.

5. Budeme prosazovat rozvoj komunitních zahrad

Podpoříme potravinovou soběstačnost, skrze komunitní zahrady, které chápeme jako místo, kde se každý z nás může stát drobným zemědělcem.