Atraktivní Karlovarský kraj umíme i mimo hlavní sezónu - data to potvrzují

12. září 2023
Atraktivní Karlovarský kraj umíme i mimo hlavní sezónu - data to potvrzují

Cestovní ruch v Karlovarském kraji je na svém historickém maximu. Jako jeden z mála krajů vykazujeme nárůst turismu ve srovnání let 2019 a 2023.

Právě po rekordním roce 2019 následovala koronavirová pandemie, energetická krize, ruská agrese a s tím spojený propad turismu.

Díky cílené kampani destinační agentury Živý kraj, na kterou přispěl Karlovarský kraj v roce 2022 5 mil. Kč, se však podařilo naplnit kapacity i v běžně nízkých mimosezónních měsících a propad předchozích let vyrovnat a překonat.

Tento úspěch ale není způsoben pouze činností krajské destinačky, za nárůstem cestovního ruchu může koordinovaná činnost všech subjektů působících v cestovním ruchu - měst a obcí, destinaček, infocenter, památek, kulturních organizací a samozřejmě hotelů, restaurací a všech poskytovatelů služeb. Díky za to.

K tomu, abychom udrželi podobný trend a byli konkurenceschopní, je třeba podporovat destinační management na všech úrovních a to samozřejmě i finančně. Nad rámec běžného členského příspěvku jsem navrhl schválit i mimořádnou pomoc destinační agentuře Živý kraj ve výši 5 milionů korun.

Tato dotace prošla schválením včerejšího zastupitelstva a bude tak zajištěna silnější mimosezonní kampaň. Věřím, že se nám znovu podaří přilákat hosty i mimo hlavní sezónu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Den národnostních menšin zpestřil sokolovské staré náměstí

Den národnostních menšin zpestřil sokolovské staré náměstí

Bořit předsudky a bariéry mezi jednotlivými národy a národnostmi, které žijí na území našeho regionu. To je hlavním posláním vrcholné akce Výboru pro národnostních menšiny Karlovarského kraje – Dne národnostních menšin. Ten se po několika letech vrátil opět do Sokolova a byl hezkým zpestřením Hornického dne.

Krušnohoří jede na plné obrátky

Krušnohoří jede na plné obrátky

Ředitel destinační agentury Krušnohoří / Erzgebirge Štěpán Javůrek a jeho tým odvádí neskutečnou práci. Za necelý rok své činnosti Krušnohorská destinačka zaktivizovala celé pohoří, ze tří zakladatelů - dvou krajů a krušnohorských obci sdružených pod Montanregion - se počet členů vyhoupnul na 31.

Zastupitelstvo schválilo rekonstrukci Keramky

Zastupitelstvo schválilo rekonstrukci Keramky

Jeden z krajských strategických projektů připravovaných v rámci Fondu spravedlivé transformace je i rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech, kterou připravoval odbor Školství mládeže a tělovýchovy pod vedením radního Jindřicha Čermáka.