Stejně jako před ostatními městy i před Chebem bude stát zásadní otázka – jako pomoci s důsledky koronavirové pandemie. Proto rada připravila krizový balíček, který se bude projednávat na radě 9.4. a na zastupitelstvu o týden později. Za Piráty jsme návrhy pečlivě projednali uvnitř klubu a připomínkovali panu starostovi. S takto navrženými návrhy až na detaily souhlasíme. O čem bude tedy rada a zastupitelstvo rozhodovat?

1. Odpuštění poplatku za odpad za rok 2020

Město předpokládá všem občanům města poplatek pro letošní rok odpustit. Ti, kteří ho již zaplatili, si mohou na základě žádosti poplatek nechat vrátit, nebo ho použít jako platbu pro rok 2021.

Zde bychom preferovali místo plošného odpuštění adresnější úlevu, ale pro administrativní náročnost se vedení rozhodlo pro tento krok. Musíme ale počítat s poklesem příjmů města ve výši 22 milionů korun.

2. Poskytnutí slevy nájemného nájemcům nebytových prostor a prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města

Z původních několika možností byl vybrán model slevy nájemného za letošní rok, a to ve dvou kategoriích – ve výši 30 % pro ty, kteří mají uzavřenou smlouvu maximálně na tři roky a ve výši 25 % pro nájmy nad tři roky. Zároveň město nebude po dobu trvání stavu nouze účtovat úroky z prodlení v placení nájmů v nebytových prostorech.

Tento krok podporujeme bez výhrad, toto zvýhodnění pomůže nejen podnikatelům, ale také různým spolkům. Předpokládaný pokles příjmů města se počítá na tři miliony korun.

3. Na rok 2021 garantuje město nezvýšit nájmy v městských bytech, tedy ponechat je ve stávající výši

Pokud by přišla po pandemii déletrvající ekonomická krize, navrhneme zastropování i na rok 2022.

4. Umožnění snížení poplatků za předzahrádky na základě individuální žádosti a prodloužení platnosti permanentek ke vstupu do bazénu o půl roku

Z hlediska financí kosmetické záležitosti, které ale mohou aspoň trochu zmírnit náklady občanů města

Pro letošní rok tedy počítáme s výpadkem příjmů 25 milionů korun jen za poplatky, určitě se k tomu přidá ještě menší výnos z daňových příjmů města. I když to bude těžké, nepočítáme se zastavením některých investičních akcí (lávka na Švédský trh), ani kulturních akcí (Vánoční trhy).

Pevně věříme, že společně náročné období zvládneme!