Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary se brzy dočká modernizace a rekonstrukce svých prostor. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 1,170 miliardy korun z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). Celkové náklady na projekt jsou odhadovány na 1,5 miliardy korun. Tento krok přiblíží učitelům i studentům jejich vysněné zázemí, které bude odpovídat nejnovějším trendům ve vzdělávání. Na podzim je plánováno zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací.

Projekt zahrnuje rekonstrukci historické části školy a výstavbu zcela nové budovy. Díky tomu vznikne moderní centrum pro tradiční obory kulturních a kreativních průmyslů a pro posilování kreativity jako takové. Škola se již dlouhodobě potýkala s nedostatkem prostoru pro výuku a tato modernizace přinese tolik potřebné zlepšení.

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, založená v roce 1872, je jednou z nejstarších keramických škol v Evropě. Po první světové válce byla přestěhována do Karlových Varů, centra výroby porcelánu. V současnosti škola nabízí studium v několika maturitních a učebních oborech, a do budoucna plánuje rozšířit nabídku o nové studijní programy ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.