Duševní zdraví musí být priorita

3. května 2024
Duševní zdraví musí být priorita

V poslední době se stále častěji diskutuje o zdravé výživě a životním stylu. Pro naši celkovou pohodu a zdraví je však rovněž klíčové i duševní zdraví, o které se musíme starat s velkou prioritou.

Duševní zdraví lze chápat jako stav, ve kterém plně využíváme své schopnosti, dokážeme čelit běžnému každodennímu stresu, produktivně pracovat a přispívat k naší komunitě. Faktory ovlivňující naše duševní zdraví jsou rozmanité – od pracovních a rodinných problémů až po náhlé náročné situace.

Nedávná pandemie, válečné konflikty a klimatická krize mají našemu duševnímu zdraví vůbec nepomáhají. V současnosti žije s duševním onemocněním každý osmý člověk, což představuje téměř miliardu lidí po celém světě. Alarmující je především stav duševního zdraví mladé generace, kde se s nějakou formou duševního onemocnění potýká každý sedmý mladý člověk.

Boj proti stigmatizaci duševního zdraví a podpora všeobecného povědomí jsou důležitým prvním krokem. Veřejnost musí být informována, že vyhledání odborné pomoci je známkou síly, nikoli slabosti. Já sama psychologa pravidelně navštěvuji a také všem ve svém okolí se pokouším vysvětlovat, že pravidelné návštěvy u psychologa jsou stejně důležité jako preventivní zdravotní prohlídky. Duševní zdraví je dynamický proces, který vyžaduje pravidelnou péči a rozvoj.

V Karlovarském kraji si význam podpory duševního zdraví u dětí uvědomujeme a i proto jsme podpořili několik projektů, které se touto problematikou zabývají:

  1. Všech pět pohromadě – edukace učitelů pro zvýšení duševní gramotnosti.
  2. Bez obav – edukace pro rodiče dětí, které se potýkají s úzkostmi.
  3. Duševní zdravověda pro středoškoláky – preventivní projekt pro studenty prvních ročníků středních škol.
  4. Blázníš? No a! – projekt zaměřený na destigmatizaci duševních poruch u starších studentů.

Cílem Pirátů je vytvářet společnost, kde je duševní zdraví vnímáno jako přirozená součást našich životů, stejně důležitá jako fyzické zdraví. Podporujeme projekty, které vedou k lepší dostupnosti odborné péče a vzdělávání veřejnosti o duševním zdraví a věříme, že to je správné!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Když se řekne „Evropa“, co se mi první náhodně vybaví? Krajina vlaků, baroka a vějíře rozmanitých, ale většinou příbuzných jazyků. Krajina luk, polí, lesů, řek, velehor i mořských zálivů. Rozmanitost kultur, které bychom neměli zadusit uniformitou, ale vědomě o ni pečovat, aby se neutopila v obrazovkách. Co bych tedy viděl jako zásadní body, nad kterými by bylo dobré se v rámci budoucnosti Evropy zamyslet?