Dva roky na kraji podle Jindřicha Čermáka

6. prosince 2022
Dva roky na kraji podle Jindřicha Čermáka

Školství patří mezi nejdůležitější odvětví vůbec. Vychováváme si budoucí generaci a je samozřejmostí chtít to udělat co nejlépe. Proto je škoda, že školství je často politiky odsouváno na okraj a mnohdy podfinancované. Přesto i proto jsem se rozhodl před dvěma lety přijmout tuto výzvu a pokusit se ho v Karlovarském kraji posunout o kus dál. Polovina mandátu je za mnou a proto mi dovolte představit první úspěchy, které se nám za tyto dva roky na odboru školství Karlovarského kraje podařily.

Dojde k dalšímu rozšíření vysokoškolské výuky v kraji

Uzavřeli jsme strategické partnerství se Západočeskou univerzitou v Plzni. Vzniknou tak nové pedagogické obory k získání kvalifikace učitelů - v akademickém roce 2021 se nově otevřel magisterský obor studia učitelství pro 1. stupeň, dále se nově v akademickém roce 2023 – 2024 otevře studium kinantropologie – wellness specialista, připravují se další obory zdravotnické a průmyslové.

Necháváme mladé spolurozhodovat o budoucnosti kraje

Úspěšně se nám podařilo oslovit žáky a studenty škol v kraji k aktivní účasti v Krajském parlamentu dětí a mládeže Karlovarského kraje (Mladý kraj). V říjnu 2021 historicky poprvé jednali členové parlamentu a ve své činnosti nadále pokračují. Věřím, že i mladým lidem by měla být dána příležitost se na dění podílet, mají-li o to zájem. A mimo jiné - vznik této instituce jsme měli v programu.

Střední článek podpory, aneb pomoc školám, které to potřebují

V našem kraji, jako prvním v republice, začne od nového roku působit Střední článek podpory ministerstva školství. Ten nabídne metodickou pomoc směrem k mateřským a základním školám. Pomůže s administrativní zátěží, se kterou bojují zejména školy v menších obcích. Celý projekt je za mě velmi perspektivní a věřím, že se v blízké době dočkáme pozitivních výsledků.

Stavíme, rekonstruujeme, opravujeme

  • Pro Dětský domov Karlovy Vary jsme zrekonstruovali Villu Chigirinsky v Dalovicích. Děti i jejich vychovatelé získaly moderní a důstojné prostředí. Součástí rekonstrukce jsou i byty na půl cesty
  • Vyšší odborná škola v Chebu dostala nové a důstojné prostory rekonstrukcí bývalého kadeřnického učiliště. Po 15 let existence tak chebská škola má samostatnou budovu, ve kterém může rozvíjet nejen svou pedagogickou činnost, ale také posilovat komunitní charakter školy
  • V roce 2021 jsme provedli opravy 5 krajských škol za 35 milionů korun, byla mezi nimi například pedagogická škola v Karlových Varech, lesnická škola ve Žluticích nebo ašské gymnázium. V roce 2022 to byly opravy za 60 milionů korun – mezi nimi například rekonstrukce oken a fasády na Základní škole Ostrov, rekonstrukce tělocvičny gymnázia Ostrov a spousta dalších menších oprav

Vždy je co zlepšovat!

Posilujeme vzdělávání našich ředitelů, učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Na intenzivní kurz Ředitel naživo jsme poslali ředitele a jejich zástupce čtvrtiny našich škol. Jako důležitou vnímáme také studentské zahraniční pobyty, kde střední školy se aktivněji zapojují do programů Erasmus +

Pohyb a sport je pro nás prioritou - a to vše transparentně

Posílili jsme podporu sportu, a to zejména v mládežnických kategoriích a menších sportovních oddílů. Jen v roce 2023 bude napříč krajem rozděleno rekordních 49 milionů, ve kterých myslíme i na složitou energetickou situaci klubů. To vše transparentně, nikoliv přes neprůhlednou nadaci, nebo jiný korupční mechsnismus. Také se po dlouhých měsících na začátku roku 2023 otevře ordinace sportovního lékaře v Karlovarském kraji. To již bylo opravdu potřeba!

Věřím, že úspěchy převažují dílčí nedostatky a, že jako odbor si vedeme velmi dobře! Věřím, že toto tempo se podaří udržet a za dva roky si s vámi budeme moci sednout a říci, že jsme skutečně udělali maximum!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Osud vody na Chebsku a Ašsku v rukách hnutí ANO

Osud vody na Chebsku a Ašsku v rukách hnutí ANO

Při prodeji soukromého podílu ve vodárenské společnosti Chevak Cheb a.s. mohlo podle všeho dojít k nezákonnému postupu, který poškodil ostatní akcionáře. Těmi jsou města a obce na Chebsku a Ašsku, včetně měst Mariánské Lázně, Cheb, Aš, Františkovy Lázně a mnoho dalších. Problematikou se zabývají nejen opoziční zastupitelé v Chebu, ale také mariánskolázeňští Piráti. Podle jejich informací starosta města Martin Hurajčík (ANO2011) informace z jemu dostupné právní analýzy této problematiky zamlčel ostatním zastupitelům a na vznesené dotazy dosud nereagoval.

Má hnutí ANO v Mariánských Lázních vůbec nějaký plán?

Má hnutí ANO v Mariánských Lázních vůbec nějaký plán?

Pokud ano, s občany se o něj dělit nehodlá. Dne 14.12.2022 se konalo prozatím poslední zastupitelstvo města Mariánské Lázně. Jednou z připomínek, která od současné opozice (Piráti, STAN, SPD) zazněla, byla absence programového prohlášení rady města.