Fond (ne)spravedlivé transformace?

Fond (ne)spravedlivé transformace?

24.5.2021 představila Vláda ČR způsob rozdělení peněz v rámci Fondu spravedlivé transformace mezi uhelné regiony. To však šlo velmi nestandardní cestou a je pro Karlovarský kraj nevýhodné. Jak k tomu došlo a jak hodláme situaci řešit?

Fond, o kterém se bavíme, má přívlastek “spravedlivé transformace” a my nemáme pocit, že by Vláda postupovala vůči krajům spravedlivě. Když jsme agendu transformace regionu převzali, velmi nás překvapila rétorika hejtmana Moravskoslezského kraje Vondráka, který neustále opakoval existenci jakési nepsané dohody o rozdělení evropských peněz dle pravidla 50:50 mezi Moravu a Čechy. Tak by se ale o evropských financích rozhodovat nemělo.

My jsme naopak chtěli vést odbornou diskuzi nad potřebností transformace v jednotlivých regionech a tvořit naše plány s jasnou představou alokace. Bohužel jsme se z ministerstev žádnou představu o alokaci nedozvěděli i přes naše opakované urgence. Naopak k nám proudily informace o tom, že alokaci bude posuzovat pan premiér, který má materiál na stole. Nutno říci, že premiér, ministři MMR a MŽP a hejtmani z dalších krajů patří k hnutí ANO2011.

Když jsme přišli s vlastním návrhem rozdělení alokace podle kritérií, které volila Evropská unie, nikdo nereagoval. Až 19. dubna přišli ministři s vlastním návrhem alokace, kdy kladli hlavní důraz na počet obyvatel, v rozporu s tím, jak fond rozdělovala Evropa. Nejmenší Karlovarský kraj by tak z 41 miliard odcházel se 6.

To nám bylo představeno po čtyřech měsících mlčení a na připomínky jsme dostali dva dny. Ty jsme samozřejmě obratem zaslali a přes naše výzvy k odpovědi nastalo další měsíční mlčení, které bylo přerušeno až 24.5. rozhodnutím Vlády o přidělení alokace v nezměněné podobě, kterou ministerstva představila. Diskuze nula, partnerský přístup nula, spravedlivé rozdělení nula.

Věříme, že v otázce rozdělení financí se mělo postupovat podle odborného klíče, který byl uplatňován pro rozdělení financí v Evropě, nikoli dle politické příslušnosti a zákulisního lobbingu. Tento fond má pomáhat ve snižování rozdílů mezi regiony, které se nepočítají podle počtu obyvatel.

Podle klíče od Evropské unie jsme přepočítali data v krajích v těchto koeficientech - zaměstnanost, energetická náročnost, emisní náročnost ekonomiky, ekologické zátěže, věda a výzkum, podnikatelské prostředí a lokální mobilita. Z tohoto výpočtu by kraji vycházel 33% nárok z celkové alokace, tedy 13,2 miliard Kč. K tomu jsme samozřejmě chtěli vést debatu, ale nebylo nám to umožněno.

I přes neférové rozdělení peněz máme jasnou vizi, kam se Karlovarský kraj musí po transformaci posunout, máme jasný plán, připravené vlastní projekty a dostáváme se do cílové rovinky. Přesto, že jsme na proces měli nejméně času, posbírali jsme nejvíce strategických projektů (přepočteno na hlavu) a jsme nejdál v nastavování konkrétních opatření, jak našich cílů dosáhnout.

Na stránkách rskkvk.cz máme vyvěšenou aktuální verzi plánu, a spouštíme širokou participaci s veřejností, která bude probíhat nejen do vyhlášení operačního programu spravedlivé transformace, ale i v průběhu následujících let, kdy bude transformace probíhat. Nastavujeme si také jasné indikátory, které budeme v čase sledovat a budeme tak mít jistotu, že transformace probíhá podle plánu a že se stav opravdu mění. Tak abychom nezůstali jen u slov, ale u prokazatelných činů.

Připravili jsme skvělý plán pro budoucnost Karlovarského kraje a uvítáme každého, kdo pomůže naplňovat příležitosti, které zde máme.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Slam poetry otevřela diskuzi se studenty
13.11.2021

Slam poetry otevřela diskuzi se studenty

Není žádným tajemstvím, že se náš kraj potýká s velmi negativním demografickým vývojem, způsobeným odchodem mladé generace. Zároveň nás dlouhodobě trápí i nepříznivé vzdělanostní složení obyvatel. V rámci transformace regionu je právě ta společenská po...

Mizerná mládež
18.10.2021

Mizerná mládež

„Naše mládež miluje přepych, má špatné mravy, opovrhuje autoritou, nerespektuje starší.“ Leckdo určitě bude kývat nad tímto citátem hlavou. Že jsou ti mladí strašní a že za nás by se různé nepřístojnosti neděly. Ovšem vězte,...