Fond (ne)spravedlivé transformace?

Fond (ne)spravedlivé transformace?

24.5.2021 představila Vláda ČR způsob rozdělení peněz v rámci Fondu spravedlivé transformace mezi uhelné regiony. To však šlo velmi nestandardní cestou a je pro Karlovarský kraj nevýhodné. Jak k tomu došlo a jak hodláme situaci řešit?

Fond, o kterém se bavíme, má přívlastek “spravedlivé transformace” a my nemáme pocit, že by Vláda postupovala vůči krajům spravedlivě. Když jsme agendu transformace regionu převzali, velmi nás překvapila rétorika hejtmana Moravskoslezského kraje Vondráka, který neustále opakoval existenci jakési nepsané dohody o rozdělení evropských peněz dle pravidla 50:50 mezi Moravu a Čechy. Tak by se ale o evropských financích rozhodovat nemělo.

My jsme naopak chtěli vést odbornou diskuzi nad potřebností transformace v jednotlivých regionech a tvořit naše plány s jasnou představou alokace. Bohužel jsme se z ministerstev žádnou představu o alokaci nedozvěděli i přes naše opakované urgence. Naopak k nám proudily informace o tom, že alokaci bude posuzovat pan premiér, který má materiál na stole. Nutno říci, že premiér, ministři MMR a MŽP a hejtmani z dalších krajů patří k hnutí ANO2011.

Když jsme přišli s vlastním návrhem rozdělení alokace podle kritérií, které volila Evropská unie, nikdo nereagoval. Až 19. dubna přišli ministři s vlastním návrhem alokace, kdy kladli hlavní důraz na počet obyvatel, v rozporu s tím, jak fond rozdělovala Evropa. Nejmenší Karlovarský kraj by tak z 41 miliard odcházel se 6.

To nám bylo představeno po čtyřech měsících mlčení a na připomínky jsme dostali dva dny. Ty jsme samozřejmě obratem zaslali a přes naše výzvy k odpovědi nastalo další měsíční mlčení, které bylo přerušeno až 24.5. rozhodnutím Vlády o přidělení alokace v nezměněné podobě, kterou ministerstva představila. Diskuze nula, partnerský přístup nula, spravedlivé rozdělení nula.

Věříme, že v otázce rozdělení financí se mělo postupovat podle odborného klíče, který byl uplatňován pro rozdělení financí v Evropě, nikoli dle politické příslušnosti a zákulisního lobbingu. Tento fond má pomáhat ve snižování rozdílů mezi regiony, které se nepočítají podle počtu obyvatel.

Podle klíče od Evropské unie jsme přepočítali data v krajích v těchto koeficientech - zaměstnanost, energetická náročnost, emisní náročnost ekonomiky, ekologické zátěže, věda a výzkum, podnikatelské prostředí a lokální mobilita. Z tohoto výpočtu by kraji vycházel 33% nárok z celkové alokace, tedy 13,2 miliard Kč. K tomu jsme samozřejmě chtěli vést debatu, ale nebylo nám to umožněno.

I přes neférové rozdělení peněz máme jasnou vizi, kam se Karlovarský kraj musí po transformaci posunout, máme jasný plán, připravené vlastní projekty a dostáváme se do cílové rovinky. Přesto, že jsme na proces měli nejméně času, posbírali jsme nejvíce strategických projektů (přepočteno na hlavu) a jsme nejdál v nastavování konkrétních opatření, jak našich cílů dosáhnout.

Na stránkách rskkvk.cz máme vyvěšenou aktuální verzi plánu, a spouštíme širokou participaci s veřejností, která bude probíhat nejen do vyhlášení operačního programu spravedlivé transformace, ale i v průběhu následujících let, kdy bude transformace probíhat. Nastavujeme si také jasné indikátory, které budeme v čase sledovat a budeme tak mít jistotu, že transformace probíhá podle plánu a že se stav opravdu mění. Tak abychom nezůstali jen u slov, ale u prokazatelných činů.

Připravili jsme skvělý plán pro budoucnost Karlovarského kraje a uvítáme každého, kdo pomůže naplňovat příležitosti, které zde máme.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Osud vody na Chebsku a Ašsku v rukách hnutí ANO

Osud vody na Chebsku a Ašsku v rukách hnutí ANO

Při prodeji soukromého podílu ve vodárenské společnosti Chevak Cheb a.s. mohlo podle všeho dojít k nezákonnému postupu, který poškodil ostatní akcionáře. Těmi jsou města a obce na Chebsku a Ašsku, včetně měst Mariánské Lázně, Cheb, Aš, Františkovy Lázně a mnoho dalších. Problematikou se zabývají nejen opoziční zastupitelé v Chebu, ale také mariánskolázeňští Piráti. Podle jejich informací starosta města Martin Hurajčík (ANO2011) informace z jemu dostupné právní analýzy této problematiky zamlčel ostatním zastupitelům a na vznesené dotazy dosud nereagoval.

Má hnutí ANO v Mariánských Lázních vůbec nějaký plán?

Má hnutí ANO v Mariánských Lázních vůbec nějaký plán?

Pokud ano, s občany se o něj dělit nehodlá. Dne 14.12.2022 se konalo prozatím poslední zastupitelstvo města Mariánské Lázně. Jednou z připomínek, která od současné opozice (Piráti, STAN, SPD) zazněla, byla absence programového prohlášení rady města.