Fond (ne)spravedlivé transformace?

Fond (ne)spravedlivé transformace?

24.5.2021 představila Vláda ČR způsob rozdělení peněz v rámci Fondu spravedlivé transformace mezi uhelné regiony. To však šlo velmi nestandardní cestou a je pro Karlovarský kraj nevýhodné. Jak k tomu došlo a jak hodláme situaci řešit?

Fond, o kterém se bavíme, má přívlastek “spravedlivé transformace” a my nemáme pocit, že by Vláda postupovala vůči krajům spravedlivě. Když jsme agendu transformace regionu převzali, velmi nás překvapila rétorika hejtmana Moravskoslezského kraje Vondráka, který neustále opakoval existenci jakési nepsané dohody o rozdělení evropských peněz dle pravidla 50:50 mezi Moravu a Čechy. Tak by se ale o evropských financích rozhodovat nemělo.

My jsme naopak chtěli vést odbornou diskuzi nad potřebností transformace v jednotlivých regionech a tvořit naše plány s jasnou představou alokace. Bohužel jsme se z ministerstev žádnou představu o alokaci nedozvěděli i přes naše opakované urgence. Naopak k nám proudily informace o tom, že alokaci bude posuzovat pan premiér, který má materiál na stole. Nutno říci, že premiér, ministři MMR a MŽP a hejtmani z dalších krajů patří k hnutí ANO2011.

Když jsme přišli s vlastním návrhem rozdělení alokace podle kritérií, které volila Evropská unie, nikdo nereagoval. Až 19. dubna přišli ministři s vlastním návrhem alokace, kdy kladli hlavní důraz na počet obyvatel, v rozporu s tím, jak fond rozdělovala Evropa. Nejmenší Karlovarský kraj by tak z 41 miliard odcházel se 6.

To nám bylo představeno po čtyřech měsících mlčení a na připomínky jsme dostali dva dny. Ty jsme samozřejmě obratem zaslali a přes naše výzvy k odpovědi nastalo další měsíční mlčení, které bylo přerušeno až 24.5. rozhodnutím Vlády o přidělení alokace v nezměněné podobě, kterou ministerstva představila. Diskuze nula, partnerský přístup nula, spravedlivé rozdělení nula.

Věříme, že v otázce rozdělení financí se mělo postupovat podle odborného klíče, který byl uplatňován pro rozdělení financí v Evropě, nikoli dle politické příslušnosti a zákulisního lobbingu. Tento fond má pomáhat ve snižování rozdílů mezi regiony, které se nepočítají podle počtu obyvatel.

Podle klíče od Evropské unie jsme přepočítali data v krajích v těchto koeficientech - zaměstnanost, energetická náročnost, emisní náročnost ekonomiky, ekologické zátěže, věda a výzkum, podnikatelské prostředí a lokální mobilita. Z tohoto výpočtu by kraji vycházel 33% nárok z celkové alokace, tedy 13,2 miliard Kč. K tomu jsme samozřejmě chtěli vést debatu, ale nebylo nám to umožněno.

I přes neférové rozdělení peněz máme jasnou vizi, kam se Karlovarský kraj musí po transformaci posunout, máme jasný plán, připravené vlastní projekty a dostáváme se do cílové rovinky. Přesto, že jsme na proces měli nejméně času, posbírali jsme nejvíce strategických projektů (přepočteno na hlavu) a jsme nejdál v nastavování konkrétních opatření, jak našich cílů dosáhnout.

Na stránkách rskkvk.cz máme vyvěšenou aktuální verzi plánu, a spouštíme širokou participaci s veřejností, která bude probíhat nejen do vyhlášení operačního programu spravedlivé transformace, ale i v průběhu následujících let, kdy bude transformace probíhat. Nastavujeme si také jasné indikátory, které budeme v čase sledovat a budeme tak mít jistotu, že transformace probíhá podle plánu a že se stav opravdu mění. Tak abychom nezůstali jen u slov, ale u prokazatelných činů.

Připravili jsme skvělý plán pro budoucnost Karlovarského kraje a uvítáme každého, kdo pomůže naplňovat příležitosti, které zde máme.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

V současné době finišují v Karlovarském kraji přípravy projektů, jejichž realizace bude podpořena z tzv. Operačního programu Spravedlivá transformace – programu zaměřeného na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony). Pro Karlovarský kraj bylo v tomto programu vyčleněno celkem 6,3 miliardy Korun.

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Letošní Den studentstva a Den boje za svobodu z let 1939 a 1989 jsem se vydala prožít v Praze, stejně tak jako další tisíce lidí, kteří si na Národní třídě či Albertově a později i na Václavském náměstí na Koncertě pro budoucnost připomněli, co pro společnost a i pro ně osobně připomínka událostí 17. listopadu znamená.

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Karlovy Vary, 14. listopadu 2023 – Karlovarští Piráti rozhodli o čelních kandidátech pro nadcházející krajské volby. Jsou mezi nimi zastupitelé a radní Karlovarského kraje, zastupitelé z Mariánských Lázní, Sokolova i Lokte, kteří pokrývají řadu důležitých krajských témat: cestovní ruch, školství, lázeňství, životní prostředí, kulturu, sociální péči, ekonomii či dopravu.