Hudební pavilon v Mariánských Lázních se prodávat nebude!

18. dubna 2023
Hudební pavilon v Mariánských Lázních se prodávat nebude!

Nedávno jsme Vás informovali o záměru pana starosty rozprodávat městský majetek. Jednalo se o objekty Taorminy, městského bytového domu na adrese Hlavní 314 a také o objekt hudebního pavilonu na Lesním prameni. Ten přitom město od bývalých majitelů koupilo teprve nedávno.

Naší vizí bylo udělat z tohoto nádherného místa další kulturní centrum v ose lázeňských parků, které se táhnou od Antoníčka až právě k Lesnímu prameni.

Vyvěšení záměru prodeje bytového domu na Hlavní již bylo ukončeno a čekáme na zastupitelstvo. Uvidíme zda a komu ho bude chtít nové vedení města prodat. Záměr prodeje Taorminy aktuálně visí na úřední desce.

Hudební pavilon na “lesňáku” se ale podle všeho podařilo prozatím zachránit a zůstane ve vlastnictví města! Po našem upozornění na záměr tohoto prodeje se totiž vedení města rozhodlo vyvěsit znovu výzvu k jeho pronájmu. A napodruhé se zájemce našel!

Pavilon tedy prozatím zůstává v majetku města a my doufáme v dobrou spolupráci s novým nájemníkem. Je i v jeho zájmu, aby byl tento architektonicky nadmíru zajímavý objekt místem konání kulturních akcí. A tím také místem, kam se každý návštěvník i místní rodák při toulkách naším krásným městem zajde podívat.

Přikládáme usnesení rady města č.167/23 ze dne 21.3.2023:

Rada města schvaluje pronájem nemovitosti – objekt Hudebního pavilonu u Lesního pramene v ul. Třebízského, č.p. 693, na st.p.č. 788, st.p.č. 1275, p.p.č. 2240, k.ú. a obec Mariánské Lázně s nájemcem: Michal Kandráč, se sídlem: Husova 529/7, 353 01, Mariánské Lázně, IČO: 15741117, a to za následujících podmínek:

výše nájmu: 5.000,00Kč/měsíc, tj. 60.000,00Kč/rok

doba nájmu: určitá, 5 let

účel užívání: kavárna, penzion, kulturní zařízení

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Máme chuť posouvat kvalitu vzdělávání dál

Máme chuť posouvat kvalitu vzdělávání dál

Na letošní přijímací zkoušky jsme se s odborem školství pečlivě připravovali. Ne tedy, že bychom sami chtěli vystudovat další střední školu, ale sledovali jsme demografickou situaci žáků na základních školách. Situace slibovala více žáků, nicméně nárůst předpokládal mnohem volnější průběh než v Praze nebo ve středních Čechách.

Nesouhlasíme se stavbou solární elektrárny v Horní Blatné

Nesouhlasíme se stavbou solární elektrárny v Horní Blatné

My zástupci Pirátské strany s důrazem na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj nesouhlasíme s výstavbou fotovoltaické elektrárny v katastru území Horní Blatná v Krušných horách. Existuje několik důvodů, proč se stavíme proti této konkrétní výstavbě, a proč je důležité tuto oblast chránit.

V Karlovarském kraji je dostatek volných kapacit na středních školách

V Karlovarském kraji je dostatek volných kapacit na středních školách

​V několika posledních týdnech rezonuje mediálním prostorem téma, které se zabývá přijímacími zkouškami a nedostatečnými kapacitami ve středních školách. Tato problematika však není aktuální v Karlovarském kraji. Jeho vedení totiž předem reagovalo na stoupající populační křivku a vyšší počet žáků v posledních ročnících základních škol.