Nedávno jsme Vás informovali o záměru pana starosty rozprodávat městský majetek. Jednalo se o objekty Taorminy, městského bytového domu na adrese Hlavní 314 a také o objekt hudebního pavilonu na Lesním prameni. Ten přitom město od bývalých majitelů koupilo teprve nedávno.

Naší vizí bylo udělat z tohoto nádherného místa další kulturní centrum v ose lázeňských parků, které se táhnou od Antoníčka až právě k Lesnímu prameni.

Vyvěšení záměru prodeje bytového domu na Hlavní již bylo ukončeno a čekáme na zastupitelstvo. Uvidíme zda a komu ho bude chtít nové vedení města prodat. Záměr prodeje Taorminy aktuálně visí na úřední desce.

Hudební pavilon na “lesňáku” se ale podle všeho podařilo prozatím zachránit a zůstane ve vlastnictví města! Po našem upozornění na záměr tohoto prodeje se totiž vedení města rozhodlo vyvěsit znovu výzvu k jeho pronájmu. A napodruhé se zájemce našel!

Pavilon tedy prozatím zůstává v majetku města a my doufáme v dobrou spolupráci s novým nájemníkem. Je i v jeho zájmu, aby byl tento architektonicky nadmíru zajímavý objekt místem konání kulturních akcí. A tím také místem, kam se každý návštěvník i místní rodák při toulkách naším krásným městem zajde podívat.

Přikládáme usnesení rady města č.167/23 ze dne 21.3.2023:

Rada města schvaluje pronájem nemovitosti – objekt Hudebního pavilonu u Lesního pramene v ul. Třebízského, č.p. 693, na st.p.č. 788, st.p.č. 1275, p.p.č. 2240, k.ú. a obec Mariánské Lázně s nájemcem: Michal Kandráč, se sídlem: Husova 529/7, 353 01, Mariánské Lázně, IČO: 15741117, a to za následujících podmínek:

výše nájmu: 5.000,00Kč/měsíc, tj. 60.000,00Kč/rok

doba nájmu: určitá, 5 let

účel užívání: kavárna, penzion, kulturní zařízení