I z pozice mimo zastupitelstvo tlačí sokolovští Piráti na posun důležitých projektů ve městě

29. ledna 2024
I z pozice mimo zastupitelstvo tlačí sokolovští Piráti na posun důležitých projektů ve městě

Ač by se to mohlo zdát nečekané, i mimo zastupitelstvo pokračují sokolovští Piráti v práci a dále se podílejí na věcech veřejných. Tentokrát byla na programu schůzky našeho zástupce Lukáše Zykána se starostou Kubisem dopravně-bezpečnostní situace ve městě.

Pomalu ale jistě se v Sokolově situace zlepšuje a některé důležité změny se již podařilo zrealizovat – například přechod pro chodce u bývalé Vojenské správy, vodorovné dopravní značení pod zimním stadionem, úprava komunikace KHB na Náměstí Budovatelů a další smysluplné úpravy ve městě.

Prvním důležitým bodem jednání byla neutěšená dopravní situace kolem nemocnice, přechod pro chodce chybí úplně. Každý, kdo vystoupí z autobusu u nemocnice, nemá jak bezpečně přejít silnici k nemocnici a v podstatě přebíhá v ‘esíčku’, což je velmi nebezpečné. Problematickou křižovatkou, zejména v ranních hodinách, kdy mnoho rodičů vozí své ratolesti do škol, je křižovatka u 8. ZŠ. Tam by v následujícím období měl vyrůst kruhový objezd, což celou situaci vyřeší, zpřehlední a zklidní.

Pro motoristy jistě palčivým tématem, je světelná křižovatka u Soudu. “Na této křižovatce vnímám jako problém absenci vyklizovací šipky ze směru od Pošty k bazénu. Ve špičce v tomto směru projedou tak dvě vozidla a prakticky již na červenou.” říká Zykán. I na tomto bodě panovala shoda s tím, že by tato úprava nemusela být nijak složitá ani nákladná, byť tuto křižovatku v blízké době čeká větší rekonstrukce.

“Byť jsme na opačné straně politické barikády, naše společné posezení se neslo v přátelském duchu a na všech mnou zmiňovaných návrzích panovala shoda a příslib projednání,” konstatuje Lukáš Zykán.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Když se řekne „Evropa“, co se mi první náhodně vybaví? Krajina vlaků, baroka a vějíře rozmanitých, ale většinou příbuzných jazyků. Krajina luk, polí, lesů, řek, velehor i mořských zálivů. Rozmanitost kultur, které bychom neměli zadusit uniformitou, ale vědomě o ni pečovat, aby se neutopila v obrazovkách. Co bych tedy viděl jako zásadní body, nad kterými by bylo dobré se v rámci budoucnosti Evropy zamyslet?

Duševní zdraví musí být priorita

Duševní zdraví musí být priorita

V poslední době se stále častěji diskutuje o zdravé výživě a životním stylu. Pro naši celkovou pohodu a zdraví je však rovněž klíčové i duševní zdraví, o které se musíme starat s velkou prioritou.