Kreativita mění svět i náš kraj?

15. června 2021
Kreativita mění svět i náš kraj?

V rámci Operačního programu Spravedlivé transformace byl po schválení Rady Karlovarského kraje zařazen i krajský strategický projekt, který se zaměří na rozvoj kulturních a kreativních odvětví (KKO). Cílem projektu je nastartovat transformační změny v celém regionu a přispět k oživení a rozvoji kreativních odvětví, jež mají u nás dlouholetou tradici. Nejde o to, chytit se módního trendu, o kterém se v poslední době hodně mluví, ale rozvinout to, co je v kraji dlouhodobě a co potřebuje soustředěnou podporu.

Keramika, sklo, porcelán, krajkářství, film, design jsou dlouhodobě naší doménou, přinášejí kraji světovou proslulost, firmám peníze a lidem práci. Cílem projektu je zvýšit podnikavost zejména mladých lidí v oborech, které budou v kraji užitečné, a tím podpořit ekonomickou transformaci kraje. Kreativní kancelář by se tak měla stát hlavním koordinátorem kulturně kreativních odvětví. Ta v současné době patří mezi nejrychleji ekonomicky rostoucí a výrazně se podílí na vzniku nových pracovních příležitostí

Krajská kulturně kreativní kancelář - 4K - bude tvořena týmem odborných pracovníků a bude mít dvě části, koncepční a realizační.

4K bude také poskytovat poradenství pro podnikatele a neziskovou sféru, která je v našem kraji velmi silně zastoupena. Bude rozvíjet podnikání v kreativitě a poskytovat zázemí pro nově vznikající projekty. Z našeho dosavadního mapingu totiž jednoznačně vyplývá, že na území Karlovarského kraje je připraveno mnoho zajímavých projektů, ale schází jim koordinace a vzájemné propojení

4K by měla přispět nejen k vyššímu ekonomickému výkonu v kraji, ale i ke zvýšení vzdělanosti, rozvoji výzkumného potenciálu a inovací, snížení nezaměstnanosti, snížení sociálního vyloučení a nastartování rozvoje kraje směrem k hospodářským odvětvím s vysokou přidanou hodnotou. V tomto ohledu se jedná o zcela unikátní projekt, neboť žádné dosavadní úsilí nebylo takto zaměřeno.

4K bude realizovat dva interní projekty. Kreativní hub a projekt výzkumu a inovací. Kreativní hub dá zájemcům o nové typy podnikání zázemí pro rozvoj jejich činnosti. Projekt výzkumu a inovací bude mít dvě části, výzkum v tradičních oblastech jako je např. sklo, keramika, porcelán, textil, fotografie, a výzkum v nových oblastech, takzvaný Nový karlovarský Bauhaus. Naváže na novou iniciativu EU, Nový evropský Bauhaus, která má přinést nová architektonická a kulturní řešení do volné krajiny i měst a obcí, bude prováděn výzkum k oblasti nové kulturní potěžební krajiny, revitalizace měst a obcí tak, aby se v nich v důsledku klimatické změny netvořily tepelné ostrovy a vzniklo zde místo příjemné pro život. Od výzkumu si slibujeme nové znalosti a také vytvoření vysokoškolské specializace, která bude vyučována přímo v regionu.

To jsou cíle, kterým se vznikem 4K přiblížíme v první polovině roku 2022. S názvem 4K chceme ještě pracovat, přemýšlíme i nad KrajKa, která je také typickým produktem kreativních odvětví našeho kraje. Na celý proces se už moc těšíme a věříme, že se zapojí co nejvíce místních kreativců, protože kreativita mění svět, tak proč by nemohla přeměnit i náš kraj?!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

V současné době finišují v Karlovarském kraji přípravy projektů, jejichž realizace bude podpořena z tzv. Operačního programu Spravedlivá transformace – programu zaměřeného na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony). Pro Karlovarský kraj bylo v tomto programu vyčleněno celkem 6,3 miliardy Korun.

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Letošní Den studentstva a Den boje za svobodu z let 1939 a 1989 jsem se vydala prožít v Praze, stejně tak jako další tisíce lidí, kteří si na Národní třídě či Albertově a později i na Václavském náměstí na Koncertě pro budoucnost připomněli, co pro společnost a i pro ně osobně připomínka událostí 17. listopadu znamená.

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Karlovy Vary, 14. listopadu 2023 – Karlovarští Piráti rozhodli o čelních kandidátech pro nadcházející krajské volby. Jsou mezi nimi zastupitelé a radní Karlovarského kraje, zastupitelé z Mariánských Lázní, Sokolova i Lokte, kteří pokrývají řadu důležitých krajských témat: cestovní ruch, školství, lázeňství, životní prostředí, kulturu, sociální péči, ekonomii či dopravu.