Ředitel destinační agentury Krušnohoří / Erzgebirge Štěpán Javůrek a jeho tým odvádí neskutečnou práci. Za necelý rok své činnosti Krušnohorská destinačka zaktivizovala celé pohoří, ze tří zakladatelů - dvou krajů a krušnohorských obci sdružených pod Montanregion - se počet členů vyhoupnul na 31.

Postupně se tak naplňuje ambiciózní předpoklad, že destinačka bude mezi sebou propojovat kraje, obce, profesionály a podnikatele v celém území po vzoru našich saských sousedů.

Další skvělou zprávou je, že je tento raketový start doplněn i o úspěšné dotační financování smysluplných projektů v území - budou realizována první dvě nouzová nocoviště v Krušných horách s dotační podporou ve výši 1 milionu korun - o tom se ale čtenáři brzy dozví při sledování sociálních sítí Krušnohorské destinačky, případně informací na nově spuštěné webové stránce www.krusnehory.cz