Lázeňská města i krušné hory. Kraj podpořil památky UNESCO 12 miliony kč

22. dubna 2024
Lázeňská města i krušné hory. Kraj podpořil památky UNESCO 12 miliony kč

V roce 2024 to bude 5 let od zápisu Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam UNESCO a 3 roky od zápisu Slavných lázeňských měst Evropy, v průběhu těchto let kraj intenzivně podporoval města a obce v realizaci jejich projektových záměrů a v této podpoře neustává.

Krajské zastupitelstvo včera schválilo rozdělení 12 milionů korun rovnovážně mezi Krušné hory a lázeňská města na projekty, které jsou v souladu s rozvojovými plány těchto lokalit. Do rozhodování o dotaci se podařilo zapojit odborníky z území, kteří mají památky UNESCO na starosti, jedná se o projekty, které jsou v území nejvíc potřeba. Částku 12 milionů korun se daří průběžně navyšovat a v synergii s masivní a nebývalou podporou obnovy historických objektů v kraji, která činí 42 milionů korun, postupně zlepšujeme mnoho let zanedbávaný stav našich památek.

Byť jsou dotační programy často kritizovány jako nehospodárné, tak v případě památek UNESCO se jedná o jedinou takto významnou podporu naší kulturní hodnoty v kraji. I proto jsme přesvědčeni, že to dává smysl.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Když se řekne „Evropa“, co se mi první náhodně vybaví? Krajina vlaků, baroka a vějíře rozmanitých, ale většinou příbuzných jazyků. Krajina luk, polí, lesů, řek, velehor i mořských zálivů. Rozmanitost kultur, které bychom neměli zadusit uniformitou, ale vědomě o ni pečovat, aby se neutopila v obrazovkách. Co bych tedy viděl jako zásadní body, nad kterými by bylo dobré se v rámci budoucnosti Evropy zamyslet?

Duševní zdraví musí být priorita

Duševní zdraví musí být priorita

V poslední době se stále častěji diskutuje o zdravé výživě a životním stylu. Pro naši celkovou pohodu a zdraví je však rovněž klíčové i duševní zdraví, o které se musíme starat s velkou prioritou.