Nedávné rozhodnutí rady města Mariánské Lázně umožnilo městské společnosti TDS (technický a dopravní servis) uzavřít smlouvu na opravy silnic ve městě bez výběrového řízení. Samo o sobě jde o poměrně nestandardní krok, přestože u vedení města v podání hnutí ANO nejde zdaleka o žádnou novinku. Naprostou shodou náhod byl však majitelem společnosti, která tuto zakázku bez výběrového řízení dostala, rodinný příslušník prvního místostarosty pana Samuela Zabolotného.

Na celý problém jsme se proto na posledním jednání zastupitelstva zeptali. Jaká byla odpověď? Řádné výběrové řízení nebylo vyhlášeno, protože bylo potřeba postupovat rychle. Navíc prý potřebnou technikou na opravy silnic v okruhu několika desítek kilometrů disponuje právě jen tato vybraná firma. Asi mají tedy Mariánské Lázně prostě jen štěstí, že zrovna poblíž sídlí společnost, která jediná může s opravami pomoci. To, že jí vlastní rodinný příslušník pana místostarosty, je zřejmě jen politováníhodnou náhodou.

Věděli tedy členové rady o tomto propojení? Podle vyjádření pana starosty ano. Ještě před jednáním rady města s panem místostarostou na toto téma dokonce diskutovali. Zjevně to ale nikomu nevadilo. Usnesení bylo schváleno jednomyslně všemi členy rady města.

Proč tedy pan místostarosta Zabolotnij alespoň nenahlásil střet zájmů? Zde byla odpověď pana starosty opravdu velice zajímavá: Střet zájmů nemusel být prý nahlášen proto, že rada města neudělovala výjimku (z vnitřního předpisu o veřejných zakázkách) přímo společnosti Opravy a údržby komunikací s.r.o. (50% vlastník pan Kolja Zabolotnij), ale městské společnosti TDS, ve které žádný příbuzný pana místostarosty nefiguruje.

Svět z pohledu hnutí ANO opravdu není černobílý. Má mnoho odstínů šedé, mezi kterými se dá krásně kličkovat. Po celém rozhodnutí zůstává hořká pachuť.