Moje místo - Chebský hrad

Moje místo - Chebský hrad

Cheb má mnoho dominant majících za sebou bouřlivou a zajímavou minulost. A pevně věřím, že i v budoucnu se se na ně budou moci občané i výletníci přijít podívat.

Osobně se nejraději vracím na hradby Chebského hradu, na Chebské šance. Toto místo využívám nejen k všeobecnému relaxu, ale také mě dobíjí tolik potřebou životní energií. Velmi mi pomohlo v plnění mých školních povinností (ano, člověk se stále učí :-) ), když jsem se potřeboval soustředit před zkouškami nebo na psaní závěrečných prací. Z hradeb je překrásný výhled na koryto řeky Ohře, které přepažuje volnočasový, odpočinkový a sportovní areál. A když potom vystoupáte „nad město“ na Černou věž, je rázem odměna větší.

Hradby jsou součástí areálu Chebského hradu, čímž na Vás dýchne i velká část historie. Od 12. století, kdy byl postaven, zdobí naše město. Přilákal již nesčetně návštěvníků, ovšem byl bych rád, kdyby přilákal hostů mnohem více, protože si to opravdu zaslouží. Kde jinde se snoubí tři architektonické slohy?

V roce 2018 jsem si vybudoval k celému objektu vztah i coby fanoušek fotbalu. Ve spolupráci s projektem „Fotbal pro rozvoj“ se mi totiž podařilo uspořádat v hradním příkopu fotbalový turnaj pro nízkoprahové a volnočasové kluby z Karlovarského a Plzeňského kraje. Kromě lidí těchto dvou krajů se ale účastnili i pracovníci z několika zemí světa - Kolumbie, Kambodža, Španělsko. Tím se podařilo představit naši chloubu do dalších krajin. Po uspořádání zmíněné akce a zejména reakcí účastníků na prostředí, jsem začal vnímat hrad a hradní okolí ještě silněji.

Cheb má co nabídnout, a to nejen z pohledu historie. Cheb patří do Karlovarského kraje a je jeho nespornou perlou.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články