Moje místo - Pavilon Ferdinandova pramene v Mariánských Lázních

Moje místo - Pavilon Ferdinandova pramene v Mariánských Lázních

Tohle místo ve středu parku má svou magii. Je položené v těžišti města, kde se mísí jak místní obyvatelé, tak návštěvníci města směřující z lázeňského centra. Park kolem Ferdy připomíná atmosférou známou parkovou scénu z filmu Blow-up (Zvětšenina), protnutý Úšovickým potokem a s množstvím vývěrů pramenů je směrem k viaduktu příjemně zvlněný, přechází postupně do lesa ve svahu a pokud nekřičí fotbaloví fanoušci na blízkém stadionu, tak je slyšet jen šumění listí.

Pavilon je krásným příkladem čisté a strohé klasicistní architektury, slouží jednak jako přístřešek před deštěm, jako provizorní kulturní stánek spolku Švihák, ale hlavně jako velkoryse řešená kolonáda nad Ferdinandovým pramenem, který pomáhá navracet zdraví. Je to opravdu srdce města, krásné, nedotčené, jedinečné. Je to místo, které svou léčivou vodou zásobuje hlavní lázeňské provozy.

Neznám jiný park, kde bych se tak dobře cítil, a proto se sem taky velmi rád vracím. Jsem taky rád, že se nám daří tomuto místu pomalu navracet kulturní život, který sem neodmyslitelně patří. Když přijedete do Mariánek, tak Ferda je rozhodně místo, které stojí za návštěvu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články