Na podporu péče o duševní zdraví žáků jsme schválili 1,2 milionu Kč.

22. dubna 2024
Na podporu péče o duševní zdraví žáků jsme schválili 1,2 milionu Kč.

V roce 2023 provedl Národní ústav duševního zdraví, ve spolupráci s Českou školní inspekcí unikátní pilotní Národní monitoring duševního zdraví žáků základních škol v České republice. Z průzkumu vyplynulo, že více než 40% dětí vykazuje známky střední až těžké deprese a 30% vykazuje známky středně těžké až těžké úzkosti.

Význam podpory duševního zdraví u dětí si uvědomuje též Karlovarský kraj, a to zejména s ohledem na nedostatečnou kapacitu psychologů a psychiatrů poskytujících zdravotní péči dětem a mladistvým v Karlovarském kraji.

Jako reakci na tuto situaci odbor zdravotnictví, ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a koordinátory vzdělávání pedagogických pracovníků ze společnosti Nevypusť Duši z.s. a FOKUS Karlovarský kraj z.ú., spustí preventivní vzdělávací a osvětové programy zacílené na žáky II. stupňů základních škol a prvních, popř. druhých ročníků středních škol, rodičů a pedagogů těchto škol.

Zastupitelstvo dnes schválilo alokaci finančních prostředků ve výši 1.2 milionu Kč na podporu realizace těchto preventivních programů a šíření osvěty. Konkrétně šlo o projekty:

  1. Všech pět pohromadě – edukace učitelů se zaměřením na zvýšení duševní gramotnosti žáků II. stupně základních škol.
  2. Bez obav – edukace vybraných rodičů dětí ve věku 7 – 12 let, které se již potýkají se známkami úzkosti u svých dětí.
  3. Duševní zdravověda pro středoškoláky – preventivní edukační projekt pro studenty prvních, popř. druhých ročníků středních škol.
  4. Blázníš? No a! – preventivní projekt pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol.
  5. Mapa duševního zdraví - workshop zaměřený na studenty 3. a 4. ročníků středních škol uskutečněný v rámci „Světového dne duševního zdraví“.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Když se řekne „Evropa“, co se mi první náhodně vybaví? Krajina vlaků, baroka a vějíře rozmanitých, ale většinou příbuzných jazyků. Krajina luk, polí, lesů, řek, velehor i mořských zálivů. Rozmanitost kultur, které bychom neměli zadusit uniformitou, ale vědomě o ni pečovat, aby se neutopila v obrazovkách. Co bych tedy viděl jako zásadní body, nad kterými by bylo dobré se v rámci budoucnosti Evropy zamyslet?

Duševní zdraví musí být priorita

Duševní zdraví musí být priorita

V poslední době se stále častěji diskutuje o zdravé výživě a životním stylu. Pro naši celkovou pohodu a zdraví je však rovněž klíčové i duševní zdraví, o které se musíme starat s velkou prioritou.