Jak to bylo s návrhem na prodej pozemků na Špitálském vrchu?

08. 06. 2020
Jak to bylo s návrhem na prodej pozemků na Špitálském vrchu?

Naším cílem vždy byla otevřená soutěž přístupná co nejširšímu okruhu zájemců.
Na květnovém zasedání chebského zastupitelstva se mimo jiné diskutovalo o nabídce k prodeji pozemků města Chebu. Konkrétně se jednalo o více než 440 tisíc metrů čtverečních v lokalitách bývalých kasáren a louky U Milosrdných bratří nad Zlatou dráhou. Cílem má být velkorysá výstavba bytových a rodinných domů, a to v poměru 50:50.

K předloženému materiálu máme několik zásadních připomínek, proto náš zastupitel Ladislav Tkaczyszyn navrhl odložení materiálu na zářijové jednání zastupitelstva.

*Ladislav Tkaczyszyn *

Jaké důvody nás k tomu vedly? Předně to, že materiál nebyl projednán v Komisi pro územní plán a strategický rozvoj ani v Majetkoprávní komisi. Chápeme, že z důvodu koronavirových opatření z posledních měsíců to nebylo možné, ale domníváme se, že u takto významného projektu je žádoucí důkladné projednání a stanovisko komise.

Z materiálu nebylo patrné, zda bylo jednáno se stávajícími nájemci nebo vlastníky staveb dočasných. Podle našeho názoru lhůta pro zpracování urbanisticko-architektonické studie dvou a půl měsíce neumožní vypracování dostatečně kvalitního návrhu pro budoucí novou čtvrť města.

Jsme velmi potěšeni, že předkladatel návrhu, tedy starosta Jalovec, sám navrhl materiál stáhnout. Zastupitelstvo se k němu vrátí až po projednání odbornými komisemi města.

STUDIE:

ÚS Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF Špitálský vrch a kasárna Zlatý vrch v Chebu — Česká komora Architektů Špitálský vrch - A69 Architekti

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Slam poetry otevřela diskuzi se studenty
13.11.2021

Slam poetry otevřela diskuzi se studenty

Není žádným tajemstvím, že se náš kraj potýká s velmi negativním demografickým vývojem, způsobeným odchodem mladé generace. Zároveň nás dlouhodobě trápí i nepříznivé vzdělanostní složení obyvatel. V rámci transformace regionu je právě ta společenská po...

Mizerná mládež
18.10.2021

Mizerná mládež

„Naše mládež miluje přepych, má špatné mravy, opovrhuje autoritou, nerespektuje starší.“ Leckdo určitě bude kývat nad tímto citátem hlavou. Že jsou ti mladí strašní a že za nás by se různé nepřístojnosti neděly. Ovšem vězte,...