Jak to bylo s návrhem na prodej pozemků na Špitálském vrchu?

08. 06. 2020
Jak to bylo s návrhem na prodej pozemků na Špitálském vrchu?

Naším cílem vždy byla otevřená soutěž přístupná co nejširšímu okruhu zájemců.
Na květnovém zasedání chebského zastupitelstva se mimo jiné diskutovalo o nabídce k prodeji pozemků města Chebu. Konkrétně se jednalo o více než 440 tisíc metrů čtverečních v lokalitách bývalých kasáren a louky U Milosrdných bratří nad Zlatou dráhou. Cílem má být velkorysá výstavba bytových a rodinných domů, a to v poměru 50:50.

K předloženému materiálu máme několik zásadních připomínek, proto náš zastupitel Ladislav Tkaczyszyn navrhl odložení materiálu na zářijové jednání zastupitelstva.

*Ladislav Tkaczyszyn *

Jaké důvody nás k tomu vedly? Předně to, že materiál nebyl projednán v Komisi pro územní plán a strategický rozvoj ani v Majetkoprávní komisi. Chápeme, že z důvodu koronavirových opatření z posledních měsíců to nebylo možné, ale domníváme se, že u takto významného projektu je žádoucí důkladné projednání a stanovisko komise.

Z materiálu nebylo patrné, zda bylo jednáno se stávajícími nájemci nebo vlastníky staveb dočasných. Podle našeho názoru lhůta pro zpracování urbanisticko-architektonické studie dvou a půl měsíce neumožní vypracování dostatečně kvalitního návrhu pro budoucí novou čtvrť města.

Jsme velmi potěšeni, že předkladatel návrhu, tedy starosta Jalovec, sám navrhl materiál stáhnout. Zastupitelstvo se k němu vrátí až po projednání odbornými komisemi města.

STUDIE:

ÚS Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF Špitálský vrch a kasárna Zlatý vrch v Chebu — Česká komora Architektů Špitálský vrch - A69 Architekti

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články