Kdo se trošku zajímá o půjčky, zadlužení a insolvence, tak mu neuniklo, že vyšla nová data ohledně podílu osob v exekuci. A bohužel pro náš kraj nejsou zrovna lichotivá. Abych nezačala pesimisticky, nutno podotknout, že naštěstí podíl osob v exekuci má za poslední rok klesající tendenci, to ale neznamená, že je vše v pořádku, protože pokles není nijak výrazný, řekla bych, že je zapříčiněný především akcemi „Milostivé léto“, které umožnili dlužníkům zaplatit svůj dluh na jistině, tedy to, co skutečně dlužili, a náklady.

Bohužel i nadále patří náš kraj po kraji Ústeckém k místu s nejvyšším počtem exekucí na obyvatele, každý 8. čelí exekuci a 79% z nich má více než jednu exekuci. To jsou data, která nelze přehlížet, protože silně ovlivňují život nás všech. Proto je třeba se na tyto potíže zaměřit. Zlepšit a zpřístupnit možnost oddlužení, aby i lidé, kteří se dostali do dluhové pasti, měli příležitost se svých dluhů zbavit. Tím nemyslím, že by neměli nic platit, že by neměli za své činy nést následky, tím myslím, že by měli mít možnost za určitých podmínek být schopni zaplatit tolik, co jde.

Právě se na půdě poslanecké sněmovny projednává novela insolvenčního zákona, která by zkrátila insolvenci z běžných pěti na tři roky. Tuto variantu už dnes mohou využít dlužníci, kteří jsou schopni za 3 roky splatit 60% a více, anebo zranitelné osoby, mezi které patří starobní důchodci, nebo invalidé 2. a 3. stupně.

Pokud umožníme dlužníkům své závazky v míře, jaké jsou toho schopní, umořit, dáváme tím šanci na lepší životní podmínky nejen jim, ale i ostatním. Budou mít lepší možnosti pracovního uplatnění, budou moct být víc ekonomicky aktivní. Pomoc zadluženým lidem neznamená kapitulaci na vymáhání, ale naopak hledání cest, jak z toho ven.