Novinky z říjnové kulturní komise

21. října 2023
Novinky z říjnové kulturní komise

Ve středu jsem se zúčastnil komise pro kulturu a památkovou péči Karlovarského kraje. Vystoupil zde Václav Blahout, ředitel agentury 4K, který představil předmět její činnosti – kulturní a kreativní odvětví – a její zásadní význam pro udržení mladých lidí v regionu i pro rozvoj kreativity a síťování talentových lidí napříč krajem, neziskovými organizacemi, firmami či mezi sebou navzájem.

Agentura 4K nedávno zasídlila v bývalé VOŠ ve Šmeralově ulici, takže je neváhejte v případě zájmu kontaktovat. Vznik agentury iniciovala Markéta Monsportová, za což jí patří velký dík! Držme 4K palce, ať se stane hybatelem pozitivních změn v našem kraji!

Dále zazněly novinky z Císařských lázní či průběhu jednání o přilehlém Rašelinovém pavilonu, který si vzhledem ke své výjimečné historii a památkové hodnotě jednoznačně zaslouží záchranu a nové využití. Schválili jsme také individuální dotaci na obnovu střechy Jindřichova dvora v Lázních Kyselka, jehož budovy prochází dlouhodobou obnovou.

Důležitou informací pro mnoho z vás mohou být termíny podávání žádostí v jednotlivých dotačních programem z odboru kultury a památkové péče:

  • Podpora kulturních aktivit - 17.10. - 24.10.
  • Program na podporu vzdělávání dětí a mládeže v kultuře - 16.10 - 30.10.
  • Obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí - 17.10. - 24.10.
  • Podpora památek zapsaných na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO - 17.10. - 24.10.
  • Podpora přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů - 25.10. - 31.10.
  • Podpora vydávání neperiodických publikací - 6.12. - 12.12.

Více informací o dotačních programem najdete na stránkách Karlovarského kraje.

Vítězslav Adamec

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

V současné době finišují v Karlovarském kraji přípravy projektů, jejichž realizace bude podpořena z tzv. Operačního programu Spravedlivá transformace – programu zaměřeného na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony). Pro Karlovarský kraj bylo v tomto programu vyčleněno celkem 6,3 miliardy Korun.

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Letošní Den studentstva a Den boje za svobodu z let 1939 a 1989 jsem se vydala prožít v Praze, stejně tak jako další tisíce lidí, kteří si na Národní třídě či Albertově a později i na Václavském náměstí na Koncertě pro budoucnost připomněli, co pro společnost a i pro ně osobně připomínka událostí 17. listopadu znamená.

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Karlovy Vary, 14. listopadu 2023 – Karlovarští Piráti rozhodli o čelních kandidátech pro nadcházející krajské volby. Jsou mezi nimi zastupitelé a radní Karlovarského kraje, zastupitelé z Mariánských Lázní, Sokolova i Lokte, kteří pokrývají řadu důležitých krajských témat: cestovní ruch, školství, lázeňství, životní prostředí, kulturu, sociální péči, ekonomii či dopravu.