Novinky z únorového zastupitelstva kraje

27. února 2024
Novinky z únorového zastupitelstva kraje

Na posledním zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje bylo schváleno několik důležitých rozhodnutí, které mají velký význam pro rozvoj regionu v oblastech kultury, zdravotnictví, turismu a digitalizace veřejné správy. Pojďme si připomenout ty nejdůležitější z nich!

Podpora UNESCO a rozvoj turismu

Došlo k podstatnému navýšení finanční podpory pro projekty spojené s UNESCO památkami. Původní rozpočet ve výši 10 milionů korun byl zvýšen o další 2 miliony, čímž celková částka určená na tyto účely dosáhla 12 milionů korun. Tato navýšená částka posílí náš dotační titul zaměřený na rozvoj infrastruktury, nejen v lázeňských městech, ale i v Krušných horách, což umožní lepší přístup a prezentaci těchto jedinečných lokalit jak místním, tak návštěvníkům z celého světa.

Dále jsme se rozhodli podpořit příjezdový cestovní ruch, který v našem kraji v posledních letech vykazuje rekordní růst. Abychom tento trend udrželi a posílili, schválili jsme dodatečnou částku 5 milionů korun nad rámec stávajícího rozpočtu. Tato investice půjde do marketingové kampaně, jejímž cílem je přilákat do našeho kraje ještě více hostů a představit jim jedinečnost a krásu našich lázeňských měst a přírodních památek.

Konečně, věnujeme pozornost i rozvoji návštěvnických center, která hrají klíčovou roli v informování veřejnosti o hodnotách a historii UNESCO lokalit. V Krušných horách plánujeme výstavbu celkem šesti takových center, přičemž jedno z nich bude umístěno přímo v našem kraji, ve městě Jáchymov. Pro tento účel bylo vyčleněno 750 tisíc korun, které půjdou na renovaci a adaptaci historického domu čp. 8, kde návštěvnické centrum vznikne.

Tyto investice a projekty nejenže zvýší atraktivitu Karlovarského kraje jako turistické destinace, ale také přispějí k ochraně a propagaci našeho kulturního dědictví. Jsem hrdý, že mohu být součástí těchto pozitivních změn, které obohatí životy nejen obyvatel našeho kraje, ale i návštěvníků z celého světa.

Budoucnost telemedicíny v lázeňství s ILABem

Přistupujeme také k modernizaci a inovaci v oblasti lázeňství. Bylo schváleno předfinancování ambiciózního projektu krajské výzkumné instituce ILAB – Společné výzkumné pracoviště pro telemedicínské technologie v lázeňství.

Projekt, jehož realizace je plánována na příští tři roky s celkovým rozpočtem 32 milionů korun, se opírá o silné partnerství s Fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze a společností Principal Engineering, s.r.o. Jeho hlavním cílem je zavést nejnovější technologické inovace přímo do lázeňských provozů, což přinese nejen zlepšení služeb pro klienty, ale také umožní efektivnější využití výzkumných poznatků v praxi.

Významnou součástí tohoto projektu je jeho financování, kdy můžeme počítat, že až 95% nákladů bude pokryto z fondů Evropské unie. Toto předfinancování ze strany kraje ukazuje na vysokou důvěru v potenciál tohoto projektu přinést revoluční změny do lázeňství, zejména v Karlových Varech, které jsou známé svou bohatou lázeňskou tradicí.

Karlovarský kraj se stal členem spolku Otevřená města

Karlovarský kraj udělal důležitý krok směrem k modernizaci a transparentnosti veřejné správy tím, že se připojil k iniciativě spolku Otevřená města. Tímto krokem jsme se zařadili mezi téměř 30 samospráv a institucí, které sdílejí společný cíl: zavádět otevřené a digitální řešení do každodenního fungování úřadů. Snahou této spolupráce je nejen zefektivnit práci úřadů, ale také zpřístupnit občanům data a informace, které jim umožní lépe porozumět rozhodovacím procesům a účastnit se jich.

Jednou z klíčových služeb, které už nyní využíváme, je podrobný rozklikávací rozpočet. Tento nástroj poskytuje transparentní a snadno pochopitelný přehled o tom, jak jsou vynakládány veřejné prostředky, což umožňuje lepší veřejnou kontrolu nad výdaji a podporuje důvěru v místní správu. Sami si můžete rozpočet prohlédnout na adrese https://www.cityvizor.cz/karlovarsky-kraj/prehled

Členství v tomto spolku nás bude stát 49 tisíc korun ročně, což je investice, která se vyplatí vzhledem k přínosům, jaké digitalizace a otevřenost přináší nejen pro efektivitu úřadů, ale i pro zapojení a spokojenost občanů. Tato iniciativa je součástí našeho širšího závazku k budování moderní, otevřené a transparentní veřejné správy, která je blíže lidem a reaguje na jejich potřeby.

“Klimatické” Mariánské Lázně kraj podpořil 784 tisíci

V červenci 2023 se Mariánské Lázně dočkaly významného ocenění, když jim byl udělen prestižní statut klimatických lázní. Toto uznání přidalo k již existujícím přírodním léčivým zdrojům čtvrtou dimenzi, čímž se Mariánské Lázně ještě více etablovaly jako přední centrum lázeňské péče. Statut klimatických lázní nejen zvýšil atraktivitu města pro návštěvníky, ale také přinesl s sebou závazek k dalším investicím do infrastruktury a služeb, aby bylo možné nově získaný status plně využít.

V souvislosti se získáním tohoto ocenění město Mariánské Lázně požádalo o finanční podporu na pokrytí části nákladů spojených s tímto úspěchem. Zastupitelstvo Karlovarského kraje se rozhodlo podpořit Mariánské Lázně částkou 784 tisíc Kč, která má být použita na aktivity související se získáním statutu klimatických lázní. Celkově byl tento projekt připravován od roku 2021 a během tří let dosáhly související výdaje výše 1,726 milionu Kč.

Toto finanční rozhodnutí podtrhuje závazek regionálních autorit podporovat rozvoj a prosperitu lázeňského sektoru v Karlovarském kraji. Investice do Mariánských Lázní jakožto klimatických lázní nejen zlepšuje kvalitu nabízených služeb a lázeňského prostředí, ale také posiluje postavení města na mapě předních lázeňských destinací v České republice i v Evropě.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

S návratem mladých lékařů do regionu pomáhají stipendia. Kraj rozdělí mezi vysokoškoláky dalších 6 milionů korun

S návratem mladých lékařů do regionu pomáhají stipendia. Kraj rozdělí mezi vysokoškoláky dalších 6 milionů korun

Přimět absolventy lékařských fakult pocházející z našeho kraje, aby se po studiu vrátili zpět do regionu a poskytovali zde potřebnou lékařskou péči, tak to je cíl vyhlašovaného stipendijního programu, který je zaměřen na studenty oborů všeobecného a zubního lékařství. Rada Karlovarského kraje na pondělním zasedání schválila rozdělení podpory mezi 40 žadatelů v celkové výši 6 milionů korun.

Karlovarský kraj jako region pro všechny generace!

Karlovarský kraj jako region pro všechny generace!

Před třemi lety se bývalý český premiér nechal slyšet, že náš kraj je „úplně nejhorší, historicky ve všem“. Tu větu každý z nás slyšel už nesčíselněkrát (a stejně často ji sám v nějakém kontextu použil). Některé mé kolegyně a kolegové se v ní neustále nihilisticky vyžívají v tomto sloganu a mají ho jako argumentační hůl, kterou neváhají mlátit kolem sebe. Přesto mě tváří v tvář při setkání s nastupující generací velmi příjemně překvapilo, jak berou Karlovarský kraj za svůj a vnímají ho jako region plný příležitostí.

Diskuse o CHKO Krušné hory sjednotila názory i politické strany

Diskuse o CHKO Krušné hory sjednotila názory i politické strany

Dnes jsem "na stará kolena" zažil jednu životní premiéru, měl jsem příležitost se stát moderátorem. Na začátek musím říct, že to není vůbec lehká disciplína, ale na druhou, že mne to přes ranní žaludeční nevolnost, nemoci nervozitou spát, docela bavilo.