Piráti a STAN v Karlovarském kraji představili čelo kandidátky do sněmovních voleb

Piráti a STAN v Karlovarském kraji představili čelo kandidátky do sněmovních voleb

Karlovy Vary, 20. 5. 2021- Piráti a Starostové dnes v Karlových Varech představili čelo kandidátky do podzimních sněmovních voleb. Na tiskové konferenci vystoupila čelní pětice kandidátů - poslanec Petr Třešňák, starosta Jan Kuchař, památkář Vítězslav Adamec, historik Jiří Klsák a ekologická zemědělkyně Nikola Kassl. Kromě celostátních témat se budou soustředit především na energetiku a transformaci ekonomiky, lázeňství a cestovní ruch, zdravotnictví, životní prostředí, kulturu, památky a venkov.

“Vraťme zemi budoucnost” - právě s takovým heslem jdou Piráti a Starostové do podzimních parlamentních voleb. Chtějí především vyvést zemi z krize, modernizovat ekonomiku, podporovat podnikání či inovace, nastavit férové daně, zajistit dostupné zdravotnictví, školství pro 21. století, průhledné fungování států bez korupce nebo ochránit naší krajinu a vodu. Koalice se chce i v příštích čtyřech letech intenzivně věnovat regionálním nerovnostem a vylidňování venkova.

“O Karlovarský kraj se současná vláda často otírá jako o „nejhorší kraj“. My se zasadíme, aby všechny regiony v republice měly rovné příležitosti i dostupnost zdravotní péče. A v zájmu bezpečí našich občanů se dobře připravíme na jakékoliv další vlny pandemie či obdobné hrozby,” říká lídr koalice, pirátský poslanec Petr Třešňák. A doplňuje, “Zajistíme skutečně chytrý systém trasování, testovací kapacity, ale především dostatek personálu a technického vybavení ve zdravotnictví obecně. Digitalizací zdravotnictví pak usnadníme lidem přístup k péči. A rovněž uvolníme ruce lékařům od byrokracie, aby mohli svůj čas věnovat tomu nejdůležitějšímu - pacientům.”

Podle starosty Františkových Lázní Jana Kuchaře - dvojky na koaliční kandidátce - potřebuje ČR takovou vládu, která bude mít odvahu a vizi, kam zemi vést. Takovou, která “se nebude bát zjednodušit a zrychlit některé procesy. Jsme země, která má hodně chytrých hlav a nesmírný potenciál, ale bojíme se jej využít. Spojení Pirátů a Starostů v tomhle ohledu může celou zemi posunout o pořádný kus dopředu. Energie Pirátů a zkušenosti Starostů jsou tím správným receptem na nadcházející roky. Vždyť kdo je lepší na poli digitalizace, transparentnosti a v inovacích než Piráti? A kdo jiný má větší zkušenosti ze samosprávy než starostové - jejichž města patří v zemi k nejlépe hospodařícím subjektům? Společně - a o tom jsem přesvědčen - jsme víc než dobře připraveni převzít odpovědnost za vládu a stát.”

Kultuře by se ve Sněmovně chtěl věnovat Vítězslav Adamec. Podle něj právě kultura nejen v Karlovarském kraji značně utrpěla a je třeba jí pomoci. “Některé kulturní instituce se se situací vypořádaly a kreativně se přesunuly na online platformy, které však nemoho nikdy suplovat plnohodnotnotný stav, ke kterému se snad již postupně vrátíme. Bohužel stát, který měl těmto institucím podat pomocnou ruku, jim situaci příliš neulehčil. To by se mělo do budoucna změnit a kultura a kreativní odvětví by se měly stát základem současného rozvoje." prohlásil Vítězslav Adamec.

O tom, že pozitivní budoucnost musí vycházet z dobře poznané a uchované historie, je přesvědčen Jiří Klsák. Domnívá se, že "Parlament kromě klasických politiků potřebuje i lidi se zkušenostmi ze své profese. Jako archeolog a historik se dlouhodobě zabývám výzkumem hmotných i písemných pramenů minulosti. A díky tomu vím, že budoucnost navazuje na současnost, která existuje jen díky minulosti. A já bych si moc přál, aby minulost nezůstala jen v lidské paměti, neboť ta může časem selhat. Proto bych rád pro ochranu hmotného dokladu naší minulosti, hodnotnou architekturu i drobné památky v krajině, udělal co nejvíce i na úrovni nejvyšší." uvedl Jiří Klsák.

Na podporu venkova, ekologického zemědělství a vzdělávání se zaměřuje Nikola Kassl. Věří, že podporou těchto oblastí může dojít k jeho oživení a především zastavení jeho vylidňování.

"Je potřeba odprostit se od zjednodušené představy venkov = zemědělství. Venkov je sebevědomým partnerem přilehlých větších měst. Investice do jeho potenciálu, který je složen z jeho obyvatel a krás, které nabízí okolní krajina, je cestou, jak dospět k jeho oživení. " dodala na závěr Nikola Kassl.

Kompletní volební program naleznete na webu https://www.piratiastarostove.cz/

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

V současné době finišují v Karlovarském kraji přípravy projektů, jejichž realizace bude podpořena z tzv. Operačního programu Spravedlivá transformace – programu zaměřeného na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony). Pro Karlovarský kraj bylo v tomto programu vyčleněno celkem 6,3 miliardy Korun.

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Letošní Den studentstva a Den boje za svobodu z let 1939 a 1989 jsem se vydala prožít v Praze, stejně tak jako další tisíce lidí, kteří si na Národní třídě či Albertově a později i na Václavském náměstí na Koncertě pro budoucnost připomněli, co pro společnost a i pro ně osobně připomínka událostí 17. listopadu znamená.

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Karlovy Vary, 14. listopadu 2023 – Karlovarští Piráti rozhodli o čelních kandidátech pro nadcházející krajské volby. Jsou mezi nimi zastupitelé a radní Karlovarského kraje, zastupitelé z Mariánských Lázní, Sokolova i Lokte, kteří pokrývají řadu důležitých krajských témat: cestovní ruch, školství, lázeňství, životní prostředí, kulturu, sociální péči, ekonomii či dopravu.