Piráti jsou vidět na kraji i v obcích

29. září 2020
Piráti jsou vidět na kraji i v obcích

Piráti vlétli do vod krajské i komunální politiky s pořádnou vervou. Jejich práce je vidět v koalicích a opozicích. Co se povedlo na kraji a v obcích shrnuje náš článek.

<h2>Kraj</h2>

Z pozice radního pro regionální rozvoj a uvolněného zastupitele pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO se Pirátským zástupcům daří posunout kraj kupředu. Z již uskutečněných projektů musíme vyzdvihnout tvorbu digitální technické mapy Karlovarského kraje. Zde se nám povedlo udělat z našeho tématu celorepublikovou agendu a nyní se projednává potřebná zákonná legislativa pro Digitální technickou mapu ČR. I když to zní jako velmi nudné téma, je to neuvěřitelná pomoc nejen pro veřejnou správu, ale i pro všechny stavaře či architekty. Zkrátka pro všechny, kteří potřebují na jednom místě přesné údaje. Důvodem vzniku digitální technické mapy byla neexistence souvislého mapového podkladu s garantovanou přesností a jednotnou symbolikou. Na rozdíl od katastrální mapy v ní uvidíme všechny objekty reálného světa, jako jsou například budovy, komunikace, chodníky, vedení technické infrastruktury a podobně.

Přínos dalších dvou velkých okruhů - lázeňství a cestovního ruchu - ovlivňuje zcela zásadním způsobem koronakrize. Přesto pevně věříme, že jejich klad bude nezpochybnitelný, i když lázeňství i cestovní ruch budou zažívat nepříjemné časy. V oblasti balneologie je alespoň prostor pro její restart. Lázeňství je dlouhodobě napadáno, že není obhájen jeho účinek, že je to šarlatánství, nebo že je na úrovni homeopatie. Je to nesmysl, ale nemůžeme se divit, když jeho obraně se od roku 1993 nikdo nevěnuje. Proto byl také založen Institut lázeňství a balneologie, který by měl tuto situaci pomáhat řešit. Měla by to být opravdu vlajková loď lázeňství, odborná instituce evropského významu, ideálně s přesahem do školství, regionálního rozvoje a podpory unikátu, který v našem kraji máme.

Kvůli pandemii bylo také odloženo finální rozhodnutí o přístupu západočeského lázeňského trojúhelníku na seznam památek UNESCO v rámci nominace The Great Spas of Europe. Tato iniciativa, která začala před více než deseti lety, spojuje jedenáct evropských lázeňských měst, nejvíce právě z našeho kraje. Celá nominace má tím pádem celoevropský význam. Můžeme se pokusit využít tento potenciál a lákat k léčbě a relaxaci i obyvatele na západ od nás. Když budeme mít dobrou strategii, můžeme z toho profitovat všichni, včetně samospráv. UNESCO je více příležitostí než hrozbou. Vnímáme synergii RE:STARTu, UNESCO a Institutu lázeňství a balneologie jako milník ve vývoji, kdy lázeňská města mohou zažít renesanci lázeňství. A to i přes těžkou ránu, která nyní na nás všechny dopadla.

Josef Janů, krajský radní

Vojtěch Franta, uvolněný zastupitel

<h2>Mariánské Lázně</h2>

Již druhé volební období je v čele Mariánských Lázní Pirátský starosta. Je třeba zdůraznit, že úspěchy nejsou jen věcí jednotlivců. Pokud se má něco podařit, je třeba, aby na tom zamakali všichni. A právě to je podle mého názoru hlavním důvodem našich výsledků v Mariánských Lázních. Nikdo z Pirátské party se jen tak neveze. Sestavili jsme silný tým lidí, kteří drží při sobě a prosazují společnou vizi.

Tou je transparentní samospráva, zavádění moderních technologií a rozvoj města jako klenotu světového lázeňství.

Podařilo se nám výrazně modernizovat odbavovací systém ve vozech MHD a díky snahám dopravního podniku se po městě prohánějí krásné nové trolejbusy. Ještě nás čeká rekonstrukce trolejového vedení. Celkově se do MHD investovalo a bude investovat téměř 200 milionů korun.

Do 21. století jsme posunuli také zimní stadion. Díky investici za čtyřicer milionů máme nový chladicí systém a moderní kluziště.

V současnosti rozjíždíme na více etap kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení. Celkem si tato investice vyžádá téměř sto milionů korun.

V nejbližších letech nás čeká řada dalších výzev – je potřeba zrekonstruovat radnici, připravit a nabídnout pozemky pro individuální výstavbu a pracovat na obnovení bytového fondu města.

Martin Kalina, starosta města

<h2>Loket</h2>

Druhé město s Pirátským starostou je historická perla na řece Ohři. Loket jako jedno z mála měst neměl zřízenou organizaci, která by zajišťovala údržbu města od sekání, přes zimní údržbu, údržbu komunikací, mobiliáře a podobně. Všechny tyto služby byly v minulosti realizovány dodavatelsky, a to buď formou výběrových řízení nebo zadáváním tzv. napřímo. Toto sebou neslo možné výhody (soutěž na cenu), ale mnoho nevýhod. Město bylo zcela závislé na svých dodavatelích, výsledcích výběrových řízeních. Nemohlo operativně řešit údržbu na základě ekonomických, klimatických, vegetačních a občanských potřeb a nebylo ani nejmenší práce schopno dělat svépomocí.

Jedno z hlavních témat, ne-li zcela zásadním, se kterým šlo loketské Pirátské uskupení do voleb, bylo tedy zřízení vlastních technických služeb. Uvědomovali jsme si, že zřízení nebude jednoduché ani laciné a ponese si sebou mnoho poporodních problémů, ale nakonec se podařilo zřídit v podstatě soběstačné technické služby již po rok po volbách, a to s minimálním vkladem ve formě dvoumiliónové půjčky městské organizaci, která sloužila na zajištění a nákup základních technických prostředků na údržbu města. I přesto, že technické služby ve formě společnosti s ručením omezeným byly zastupitelstvem zřízeny v září roku 2019, byly schopny již zajistit zimní údržbu v sezóně 2019/2020 a přejít na jaře roku 2020 na kompletní údržbu města. Jedná se o firmu, která je stále ve fázi zrodu, a proto stále řešíme mnoho problémů, připomínek a i nedostatků. Klady ale převažují a věříme, že do konce volebního období se bude jednat o společnost, která městu mimo údržby přinese i finanční prostředky tak potřebné k rozvoji města.

Petr Adamec, starosta města

<h2>Cheb</h2>

Piráti jsou v Chebu součástí koalice a mají svého zástupce v radě. Před volbami jsme zmiňovali, že chceme podporovat kulturu ve městě, což plníme. Na počátku našeho fungování jsme oživil prostor Dominikánského kláštera, kdy jsme znovu pro veřejnost nastartovali klubové kino ART, které je díky nám již více jak dva roky úspěšně v provozu. Naši zástupci podpořili realizaci "Wine and fresh food festival", který měl mezi občany velký úspěch. Svojí činnosti a finančně jsme podpořili regionální festival "Chebolet".

V sociální oblasti jsme se podíleli na přesunu denního stacionáře Mája, podpořili jsme spolek Joker v problémovém koronavirovém období. V rámci epidemiologických opatření jsme se aktivně podíleli na distribuci ochranných prostředků a dezinfekčních přípravků, které byly využívány v sociální a zdravotních službách v Chebu.

V neposlední řadě se nám povedlo přesvědčit koaliční kolegy, aby důležitý projekt výstavby na Špitálském vrchu byl řádně projednán v komisích a výborech a byl předložen ke schválení až po řádné odborné i veřejné diskusi. Podle našeho názoru lhůta pro zpracování urbanisticko-architektonické studie dva a půl měsíce neumožní vypracování dostatečně kvalitního návrhu pro budoucí novou čtvrť města.

Piráti Cheb

<h2>Karlovy Vary</h2>

Do karlovarského zastupitelstva vlétli Piráti silou pěti mandátů a rozhodně nepůsobí jako tichá a poslušná opozice. Vítězné hnutí ANO totiž před snahou posunout Karlovy Vary dopředu zvolilo cestu návratu do časů proslulé karlovarské losovačky – za své koaliční partnery si zvolili podnikatelské hnutí Karlovaráci, za kterým stojí jeden z aktérů losovací taškařice, a ODS, která se v lázeňském městě příliš neproměnila od dob korupčních kauz.

Během jednání zastupitelstva narážíme na nedostatečně připravené materiály a důvodové zprávy neobsahující zásadní informace pro kvalifikované rozhodování. Vrcholem tohoto přístupu bylo představení plánu oprav havarijního stavu Vřídelní kolonády. Zastupitelům nebyl dán dopředu žádný materiál, žádný plán oprav, jediným výstupem byla jednoduchá malůvka.

Na začátku jara 2020 vypukla noc dlouhých nožů, kdy vedení města vyměnilo bez vysvětlení ředitele čtyř městských organizací. Poprvé v novodobé historii města jsme vyvolali mimořádné jednání zastupitelstva, kdy jsme po primátorce a jejich kolezích chtěli vysvětlení. Toho se nám, bohužel, nedostalo.

Nekomunikující a nevysvětlující vedení města teď žene občany do obří půjčky, která nás zatíží na další léta dopředu. I když už v červnu bylo slíbeno, že vše bude projednáno s opozicí, ani po dvou měsících k jednání nedošlo.

Jindřich Čermák, předseda zastupitelského klubu

<h2>Sokolov</h2>

Sokolovští Piráti začali pracovat pro občany a plnit svůj program z opozičních pozic. Jedním z cílů je transparentnost radnice, kdy se Piráti zasadili o přenos ze zastupitelstva. V tuto chvíli je možné si pustit přímý přenos jednání zastupitelstva, avšak archivaci záznamů vedení města z nejasných a podivných důvodů nechtělo a ani zastupitelům k hlasování tuto variantu nepředložilo. Je s údivem, že tato technická, finančně i právně nenáročná, služba občanům nebyla nabídnuta.

Vnímáme, že je těžké získat bydlení, proto jsme se snažili zasadit o to, aby vedení města splnilo své sliby, které dalo veřejně svým občanům a nově vzniklé malometrážní byty nabídlo pro co nejširší okruh Sokolováků. Bohužel se tak nestalo. Argumenty opozice nebyly vyslyšeny a byty tedy mohou využívat pouze občané nad 60 let a z celé České republiky.

Velmi výrazně jsme se postavili vedení města v okamžiku, kdy si přidělili mimořádné odměny. Domníváme se, že funkce, které vykonávají, jsou placené nadstandartně a přestože věříme, že svou práci dělají svědomitě, tak jsme navrhli a podpořili protinávrh na rozdělení odměn zaměstnancům úřadu.

Tereza Zykánová, sokolovská zastupitelka

<h2>Valeč</h2>

Pokud jste aktivním občanem, který se zajímá o chod své obce, nebo dokonce zvolený zastupitel nebo zastupitelka, jedním z faktorů následně ovlivňujícím váš život, je skutečnost, zdali tak činíte na malé vesnici nebo ve velkém městě. Být politicky aktivní má své kladné i stinné stránky kdekoliv, o tom není pochyb, ale na vesnici se těžko schováte před tíhou pozornosti, kterou tato činnost často přináší.

Snažíme se prosadit transparentní vedení obce, a například i zavedení online přenosů ze zasedání zastupitelstva, které jsou v jiných obcích již běžnou záležitosti. To vše bohužel není vnímáno jako konstruktivní kritika a možná přínosná inovace ve vedení, ale jako útok, který zřejmě musí být po zásluze potrestán. Snažit se ale nepřestaneme. Pořád hodláme hledat cestu ke spolupráci a možnosti, jak obec otevřít více pro její občany. Rádi bychom také došli k řešením sporných situací, která možná nemusí být všem příjemná a mohou otevřít staré rány. Jejich vyřešení je přínosné pro obec jako takovou, aby naše společná sousedská budoucnost mohla stát na pevných základech.

Piráti Valeč

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Máme chuť posouvat kvalitu vzdělávání dál

Máme chuť posouvat kvalitu vzdělávání dál

Na letošní přijímací zkoušky jsme se s odborem školství pečlivě připravovali. Ne tedy, že bychom sami chtěli vystudovat další střední školu, ale sledovali jsme demografickou situaci žáků na základních školách. Situace slibovala více žáků, nicméně nárůst předpokládal mnohem volnější průběh než v Praze nebo ve středních Čechách.

Nesouhlasíme se stavbou solární elektrárny v Horní Blatné

Nesouhlasíme se stavbou solární elektrárny v Horní Blatné

My zástupci Pirátské strany s důrazem na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj nesouhlasíme s výstavbou fotovoltaické elektrárny v katastru území Horní Blatná v Krušných horách. Existuje několik důvodů, proč se stavíme proti této konkrétní výstavbě, a proč je důležité tuto oblast chránit.

V Karlovarském kraji je dostatek volných kapacit na středních školách

V Karlovarském kraji je dostatek volných kapacit na středních školách

​V několika posledních týdnech rezonuje mediálním prostorem téma, které se zabývá přijímacími zkouškami a nedostatečnými kapacitami ve středních školách. Tato problematika však není aktuální v Karlovarském kraji. Jeho vedení totiž předem reagovalo na stoupající populační křivku a vyšší počet žáků v posledních ročnících základních škol.