Karlovarský kraj se dlouhodobě potýká s mnoha problémy: vysokou nezaměstnaností, úbytkem obyvatel nebo třeba s nedostatečnou sítí veřejné dopravy. Piráti Karlovarského kraje zvolili do nadcházejících krajských voleb zkušené kandidáty, kteří jsou připraveni pokračovat v práci a řešit palčivá témata našeho regionu.

Karlovy Vary, 14. listopadu 2023 – Karlovarští Piráti rozhodli o čelních kandidátech pro nadcházející krajské volby. Jsou mezi nimi zastupitelé a radní Karlovarského kraje, zastupitelé z Mariánských Lázní, Sokolova i Lokte, kteří pokrývají řadu důležitých krajských témat: cestovní ruch, školství, lázeňství, životní prostředí, kulturu, sociální péči, ekonomii či dopravu.

"Na krajské úrovni, i v městech a obcích, kde působíme, je za námi vidět kus dobré práce, která posouvá potenciál našeho kraje a místních občanů směrem do 21. století. Složení naší kandidátky reprezentuje pestrý mix témat a regionálních problémů, kterým bychom se rádi dále poctivě věnovali,” uvedl Vítězslav Adamec, předseda krajských Pirátů. “Věřím, že v příštích krajských volbách posílíme, osobně doufám v 15 % hlasů, a budeme moci ještě silněji prosazovat pirátská témata a principy v Karlovarském kraji."

Do voleb povede místní Piráty Markéta Monsportová, která má na kraji na starost cestovní ruch, lázeňství a kulturní a kreativní odvětví. Za dobu svého působení odstartovala Agenturu 4K, která pomáhá s rozvojem kulturních a kreativních průmyslů.

Na druhou pozici zvolili členové současného krajského zastupitele a radního pro vzdělávání, školství, mládež, tělovýchovu a sport Jindřicha Čermáka. Na třetím místě je současný náměstek hejtmana pro oblast lázeňství, cestovního ruchu, UNESCO a IT Vojtěch Franta.

Čtvrtou a pátou pozici kandidátní listiny obsadili dva zastupitelé města Loket. Petr Adamec, bývalý starosta města, se dlouhodobě věnuje životnímu prostředí, zatímco doménou Vítězslava Adamce je kultura a udržitelný regionální rozvoj.

Mezi pirátská témata patří rovněž spravedlivá sociální péče, se kterou má zkušenosti bývalá zastupitelka Sokolova a dluhová poradkyně Tereza Zykánová. Za ní následuje krajský zastupitel a bývalý starosta Mariánských Lázní Martin Kalina, který se vedle problematiky transparentní samosprávy zaměřuje i na moderní městskou dopravu.

Na osmé pozici kandidátky se umístil zastupitel Karlových Varů, ekonomický analytik a manažer rozvojových projektů Bohdan Vaněk. Čelo krajských kandidátů uzavírá zastupitel Karlovarského kraje Lukáš Zykán, který se jako sokolovský rodák zajímá o životní prostředí, související s těžbou hnědého uhlí a následnou revitalizací krajiny.