Karlovarský kraj v současné době pracuje na nové Koncepci rozvoje cestovního ruchu, lázeňství a památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO. Cestovní ruch patří mezi základní pilíře hospodářství Karlovarského kraje. Na jeho území se nachází více než 50 % celkové lůžkové kapacity lázeňství České republiky.

Cestovní ruch a lázeňství představují pro obce, města i pro destinace v našem kraji důležitá odvětví, která ovlivňují jejich rozvoj, zaměstnanost a prosperitu místních obyvatel. Nedávný zápis vybraných památek na Seznam světového dědictví UNESCO představuje novou příležitost, jak tato místa a celý kraj rozvíjet, což pomůže rozklíčovat i jeden z analytických nástrojů nové koncepce, a to potenciál cestovního ruchu.

„Právě tyto obory prošly v uplynulých letech turbulentním obdobím. Cestovní ruch patřil k nejpostiženějším oborům v době COVIDu, rusko-ukrajinského konfliktu i v době energetické krize. To vše vedlo k tomu, že je nutné pracovat se vstupy a připravit dokument, který nastartuje nový rozvoj tohoto segmentu", uvedl náměstek hejtmana pro oblast cestovního ruchu, lázeňství a IT Vojtěch Franta.

Nová Koncepce je připravována na období 2024–2030. Důvodem je nejen skončení platností předešlého strategického dokumentu, ale zejména nutnost stanovit novou vizi pro další období. Zpracováním koncepce byla na základě transparentního výběrového řízení pověřena společnost KPMG, která je velmi významným hráčem na poli zpracování strategických dokumentů nejen v České republice. Dokončena by měla být do poloviny roku 2024, kdy se předpokládá její schválení v orgánech kraje.

Za společnost KPMG na projektu pracuje tým pod vedením Radka Chaloupky: „Jsme rádi, že se můžeme podílet na klíčovém strategickém dokumentu Karlovarského kraje pro cestovní ruch, lázeňství a památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO. Výběrové řízení nás zaujalo zejména díky tomu, že kromě koncepčního návrhu se budeme moci podílet i na jeho naplňování. Věříme, že do tvorby koncepce přispějeme našimi zkušenostmi jak z českého tak i mezinárodního prostředí a dokument se tak stane oporou pro další rozvoj kraje v těchto oblastech“.

V rámci přípravy koncepce je nutné zajistit kvalitní vstupy z území, a to rozličnými metodami. V první fázi byli osloveni odborníci a také všechny obce v rámci Karlovarského kraje s žádostí o vyplnění dotazníků ohledně aktuální situace a potenciálu destinační spolupráce. V další fázi probíhají rozhovory s vytipovanými odborníky. Všechny výstupy jsou pak konzultovány s širokou pracovní skupinou, které se sešla na prvním jednáním v polovině prosince a nyní se připravuje další setkání na 31. 1. 2024. Poté bude následovat série kreativních workshopů.

„Jsem velmi rád, že do přípravy koncepce se zapojilo na dobrovolné bázi tolik odborníků a věřím, že koncepce bude zpracována velmi kvalitně a bude dokumentem všeobecně přijímaným, realizovatelným, a hlavně užitečným – nikoliv tedy dokumentem, který po schválení skončí v „šuplíku“, doplnil náměstek Vojtěch Franta.