Digitalizace stavebního řízení (DSŘ) je revolučním krokem, který zásadně zjednoduší a zefektivní celý proces vyřízení stavebního povolení. 1. července 2024, tedy zítra, se celý projekt spouští a přináší hromadu pozitivních změn jak pro stavebníky, tak pro úředníky. Co za výhody to bude?

  1. Rychlejší a jednodušší procesy: DSŘ výrazně zkrátí dobu potřebnou k získání stavebního povolení. Například povolení pro rodinný dům bude možné získat již za měsíc místo půl roku. To je největší zlepšení za posledních 35 let.
  2. Snížení byrokracie: Místo desítek formulářů bude stavebníkům stačit jedna žádost na Portálu stavebníka. Vše bude možné vyřídit online, což eliminuje nutnost návštěv úřadů a čekání ve frontách. Navíc, údaje, které o vás stát už ví, nebudete muset podruhé vyplňovat – ve formuláři budou předvyplněné.
  3. Finanční úspory: Digitalizace pomůže snížit náklady na stavební projekty. Za každý rok zpoždění stavebního projektu narostly náklady o 8 %. Díky zrychlení procesů a snížení cen bydlení mohou stavebníci ušetřit značné částky.

Každá velká změna přináší určitý odpor a nervozitu. V případě DSŘ se jedná o přechod od tradičních postupů k moderním technologiím, což může být pro některé úředníky i stavebníky náročné. Nicméně, jak ukazují zkušenosti z jiných projektů, počáteční problémy jsou přechodné a následně se projeví pozitivní dopady na všechny zúčastněné strany.

Důležité je, že Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje maximální podporu úředníkům při přechodu na nový systém. Do školícího prostředí informačního systému stavebního řízení se od konce května přihlásilo na 390 institucí. Úředníci mají k dispozici školení, webináře, instruktážní videa a call centra pro řešení konkrétních dotazů. Technické vybavení, včetně nových počítačů a monitorů, bylo zajištěno prostřednictvím dotací z Národního plánu obnovy.

Na konci dne je digitalizace stavebního řízení nezbytným krokem k modernizaci a zefektivnění stavebního procesu v České republice. Odstranění byrokratických překážek, zrychlení procesů a snížení nákladů přinese prospěch jak stavebníkům, tak státní správě. Projekt má širokou podporu, jak dokládá jednomyslné schválení nového stavebního zákona ve Sněmovně hlasy všech politických stran.