Rok vlády v Lokti

13. února 2020
Rok vlády v Lokti
<h1>Rok vlády v Lokti</h1>

Necelý rok vládne Lokti nové vedení, včetně tří Pirátských zastupitelů. Krom zastupitele Vítězslava Adamce jsme získali pozici radního, kterou zastává Roman Kvak. Pomyslnou korunou je pak náš starosta Petr Adamec. Společně s našimi koaličními partnery se snažíme zrealizovat naše vize, které by měly učinit Loket vstřícnějším k místním občanům. A jaká jsou hlavní témata hýbající naším městem?

<h2>Zřízení technických služeb</h2>

Jedním z hlavních bodů nové koalice bylo založení Technických služeb města, s.r.o., což se podařilo splnit a 1. srpna 2019 se funkce (po transparentním výběrovém řízení) ujal jejich nový vedoucí TSM, jehož úkolem bude postupně přebírat zasmluvněné služby pod svou činnost, a to ve spolupráci s vedením města. Neznamená to, že některé služby nebudou stále zajišťovány dodavatelsky, cílem je však do budoucna zajištění co nejširšího spektra údržby a provozu města vlastními silami. Od tohoto kroku nečekáme primárně úsporu finančních prostředků, ale zejména možnost ovlivňovat zajištění údržby Lokte. Město, které nemá žádné své zaměstnance a techniku, se může snadno dostat do situace, kdy nebude moci rychle zareagovat na nenadálé události, ale i zajistit ty očekávané.

<h2>Rekonstrukce Dvorany</h2>

Nejzásadnější investicí, kterou jsme převzali po minulém vedením města, je rekonstrukce objektu tzv. Dvorany, na níž schválilo minulé zastupitelstvo úvěr sto milionů korun. Nebylo však jasné, jaká bude její budoucí funkce. Proto bylo rozhodnuto o dílčích změnách projektu, který umožní přesun pobočky Základní umělecké školy z objektu ve Sportovní ulici právě do Dvorany. Výhody spatřujeme v každodenním využití objektu, oživení náměstí a vzhledem k blízkosti základní školy, jídelny a knihovny, také v úspoře času pro přesuny dětí a rodičů. Dále se počítá s prostorem pro využití velkého sálu vhodného k pořádání koncertů, plesů či promítání filmů. Své místo si najde i menší společensko-kulturní sál pro komunitní akce a setkávání lokeťanů. Doufáme tedy, že se Dvoranu podaří slavnostně otevřít v roce 2021 a začne zase po dlouhé době sloužit místním občanům.

<h2>Parkování</h2>

Jedním z nejpalčivějších problémů našeho, masivním turismem zatíženého, města je parkování, a to jak návštěvníků hradu, tak diváků kulturních akcí v amfiteátru. Do příští sezóny by měl být hotový inteligentní informační systém, který zjistí, kolik je volných míst na každé z parkovacích ploch a bude směřovat návštěvníky na plochy aktuálně volné. Dalším logickým krokem bude zákaz parkování turistů na náměstí, to bude sloužit jen pro parkování rezidentů a krátkodobých návštěv doktora, úřadu apod. Z historického náměstí by se měl stát kvalitní veřejný prostor, který bude vstřícný jak pro místní občany, tak pro turisty. Nikdo nerad dýchá zplodiny z projíždějících automobilů při procházkách po historickém městě.

<h2>Otevřenost</h2>

Jako součást vedení města, se snažíme uplatňovat Pirátské principy při jeho správě a chodu. Začátky zasedání zastupitelstva, která jsou živě vysílána a je možné je shlédnout i zpětně, jsme posunuli z 15:00 na 16:00, aby měli občané větší možnost se jich osobně zúčastnit. Zřídili jsme osadní výbor zastupitelstva pro okrajové části města Údolí, Nadlesí a Dvory. Ten již aktivně funguje a vyjadřuje k tématům dotýkajících se dotčeného území. Spravujeme oficiální facebookový profil města, kde jsou občané o všech důležitých záležitostech informováni. S tím souvisí i přípravy nového městského webu, který by měl být přehlednější a měl by mimo jiné obsahovat všechny městské smlouvy a faktury. Občané se také mohou těšit na rozklikávací rozpočet, dostanou tedy všechny možnosti k tomu, aby bylo hospodaření města co nejvíce transparentní. Naší snahou je také otevřené podnikatelské prostředí. Nechceme, aby byly preferováni jen někteří místní podnikatelé na úkor jiných. To se týká i práce na transparentním a obhajitelném udělování městských dotací. Pořádáme taktéž pravidelná diskuzní setkání s občany v knihovně nad důležitými tématy (rozpočet, Dvorana, parkování a další), kam jsou zváni jak odborníci na daná témata, tak všichni zastupitelé.

<h2>Investiční akce</h2>

Byla dokončena výstavba sběrného dvora, který již plně pod správou Loketských městských lesů slouží svému účelu. Byla dokončena rekonstrukce chodníků v ulicích ČSA a Nádražní a opravujeme komunikaci v ulici Na Vyhlídce. Rekonstruováno bylo sociální zázemí mateřské školky ve Sportovní ulici a opravena část základní školy na náměstí. Byla zpracována studie na řešení kanalizace v ulici Revoluční a v osadě Údolí. Pracuje se také na programu regenerace sídlišť Sportovní a Mírová. Obecně klademe důraz na přípravu projektových dokumentací a studií pro jednotlivé záměry, aby v případě dotačních příležitostí je mohlo město co nejrychleji využít.

Když jsme před téměř dvěma lety zakládali místní sdružení Pirátské strany u nás v Lokti, nedoufali jsme, že bychom se mohli dostat až do vedení našeho krásného města a mít tak přímý vliv na jeho chod. O to větší je to závazek a odpovědnost držet se stále stejných principů. Samozřejmě není vše ideální, a proto pakliže jste s něčím nespokojeni, neváhejte se na nás obrátit, abychom i nadále neztratili zpětnou vazbu. A nebojte se hlavně zapojit do místního dění, protože město tvoříte právě vy!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

V současné době finišují v Karlovarském kraji přípravy projektů, jejichž realizace bude podpořena z tzv. Operačního programu Spravedlivá transformace – programu zaměřeného na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony). Pro Karlovarský kraj bylo v tomto programu vyčleněno celkem 6,3 miliardy Korun.

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Letošní Den studentstva a Den boje za svobodu z let 1939 a 1989 jsem se vydala prožít v Praze, stejně tak jako další tisíce lidí, kteří si na Národní třídě či Albertově a později i na Václavském náměstí na Koncertě pro budoucnost připomněli, co pro společnost a i pro ně osobně připomínka událostí 17. listopadu znamená.

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Karlovy Vary, 14. listopadu 2023 – Karlovarští Piráti rozhodli o čelních kandidátech pro nadcházející krajské volby. Jsou mezi nimi zastupitelé a radní Karlovarského kraje, zastupitelé z Mariánských Lázní, Sokolova i Lokte, kteří pokrývají řadu důležitých krajských témat: cestovní ruch, školství, lázeňství, životní prostředí, kulturu, sociální péči, ekonomii či dopravu.