Sokolov o peníze nepřijde

27. 11. 2020
Sokolov o peníze nepřijde

Informace šířící se z vedení sokolovské radnice jsou více než zavádějící. Změnou horního zákona město o peníze nepřijde. Ve skutečnosti dojde k podstatnému navýšení výběru, který bude muset těžební společnost zaplatit. Není nám tedy jasné, jestli vedení města hájí zájmy Sokolova a jeho občanů nebo zájmy Sokolovské uhelné.

O co v návrhu jde? O poplatek z dobývacího prostoru. Ten platí firmy za to, že těží suroviny (obecně u nás platí zásada, že “vše, co je v zemi, patří státu”), byť vlastním pozemku. Stát tedy po těžařích chce pár set korun (doslova) za každý hektar, ve kterém se těží. I třeba jako kompenzaci za poškozenou krajinu.

Tento poplatek jsou u nás historicky velmi nízký, 26 let se neměnily (jen si vzpomeňte kolik co stálo v roce 1994) a za minulý rok se celostátně vybralo pouhých 88 milionů korun, které pak byly rozděleny státu, krajům a obcím. Návrh Mikuláše Ferjenčíka předpokládá jejich navýšení o 793 milionů, tedy desetkrát více. Tento poplatek zůstane obcím, v jejichž katastru se těží.

Další změnou je způsob výpočtu poplatku za vytěžený nerost (opět, všechno v zemi patří státu). Ten je doposud pevně stanoven a činí pár korun za tunu uhlí. Nově by se měl počítat z tržní ceny a lze ho tak přirovnat třeba k DPH.

„Uhelné regiony trpí vlastně hned dvakrát. Jak dopady samotné těžby na okolní krajinu, tak i samotným spalováním uhlí spojeným s emisemi mnoha znečišťujících látek. I proto musí mít hospodářsky nejzaostalejší regiony postižené takovými dopady adekvátní kompenzace. Nejen díky tomuto konkrétně navrhovanému navýšení poplatků za těžbu, ale například i z příjmů z emisních povolenek, který jsme s Piráty ve Sněmovně taktéž navrhovali,“ dodává poslanec za Karlovarský kraj Petr Třešňák.

Popsané návrhy mají jasně pozitivní efekt pro obce, města i stát. Samosprávy o nic nepřijdou. Dojde k narovnání letitého nepoměru, kdy většinu pozitiv z těžby má firma a negativa neseme my všichni.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Slam poetry otevřela diskuzi se studenty
13.11.2021

Slam poetry otevřela diskuzi se studenty

Není žádným tajemstvím, že se náš kraj potýká s velmi negativním demografickým vývojem, způsobeným odchodem mladé generace. Zároveň nás dlouhodobě trápí i nepříznivé vzdělanostní složení obyvatel. V rámci transformace regionu je právě ta společenská po...

Mizerná mládež
18.10.2021

Mizerná mládež

„Naše mládež miluje přepych, má špatné mravy, opovrhuje autoritou, nerespektuje starší.“ Leckdo určitě bude kývat nad tímto citátem hlavou. Že jsou ti mladí strašní a že za nás by se různé nepřístojnosti neděly. Ovšem vězte,...