Sokolov o peníze nepřijde

27. listopadu 2020
Sokolov o peníze nepřijde

Informace šířící se z vedení sokolovské radnice jsou více než zavádějící. Změnou horního zákona město o peníze nepřijde. Ve skutečnosti dojde k podstatnému navýšení výběru, který bude muset těžební společnost zaplatit. Není nám tedy jasné, jestli vedení města hájí zájmy Sokolova a jeho občanů nebo zájmy Sokolovské uhelné.

O co v návrhu jde? O poplatek z dobývacího prostoru. Ten platí firmy za to, že těží suroviny (obecně u nás platí zásada, že “vše, co je v zemi, patří státu”), byť vlastním pozemku. Stát tedy po těžařích chce pár set korun (doslova) za každý hektar, ve kterém se těží. I třeba jako kompenzaci za poškozenou krajinu.

Tento poplatek jsou u nás historicky velmi nízký, 26 let se neměnily (jen si vzpomeňte kolik co stálo v roce 1994) a za minulý rok se celostátně vybralo pouhých 88 milionů korun, které pak byly rozděleny státu, krajům a obcím. Návrh Mikuláše Ferjenčíka předpokládá jejich navýšení o 793 milionů, tedy desetkrát více. Tento poplatek zůstane obcím, v jejichž katastru se těží.

Další změnou je způsob výpočtu poplatku za vytěžený nerost (opět, všechno v zemi patří státu). Ten je doposud pevně stanoven a činí pár korun za tunu uhlí. Nově by se měl počítat z tržní ceny a lze ho tak přirovnat třeba k DPH.

„Uhelné regiony trpí vlastně hned dvakrát. Jak dopady samotné těžby na okolní krajinu, tak i samotným spalováním uhlí spojeným s emisemi mnoha znečišťujících látek. I proto musí mít hospodářsky nejzaostalejší regiony postižené takovými dopady adekvátní kompenzace. Nejen díky tomuto konkrétně navrhovanému navýšení poplatků za těžbu, ale například i z příjmů z emisních povolenek, který jsme s Piráty ve Sněmovně taktéž navrhovali,“ dodává poslanec za Karlovarský kraj Petr Třešňák.

Popsané návrhy mají jasně pozitivní efekt pro obce, města i stát. Samosprávy o nic nepřijdou. Dojde k narovnání letitého nepoměru, kdy většinu pozitiv z těžby má firma a negativa neseme my všichni.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

V současné době finišují v Karlovarském kraji přípravy projektů, jejichž realizace bude podpořena z tzv. Operačního programu Spravedlivá transformace – programu zaměřeného na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony). Pro Karlovarský kraj bylo v tomto programu vyčleněno celkem 6,3 miliardy Korun.

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Letošní Den studentstva a Den boje za svobodu z let 1939 a 1989 jsem se vydala prožít v Praze, stejně tak jako další tisíce lidí, kteří si na Národní třídě či Albertově a později i na Václavském náměstí na Koncertě pro budoucnost připomněli, co pro společnost a i pro ně osobně připomínka událostí 17. listopadu znamená.

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Karlovy Vary, 14. listopadu 2023 – Karlovarští Piráti rozhodli o čelních kandidátech pro nadcházející krajské volby. Jsou mezi nimi zastupitelé a radní Karlovarského kraje, zastupitelé z Mariánských Lázní, Sokolova i Lokte, kteří pokrývají řadu důležitých krajských témat: cestovní ruch, školství, lázeňství, životní prostředí, kulturu, sociální péči, ekonomii či dopravu.