Status Klimatických lázní je Mariánkám na dosah!

25. dubna 2023
Status Klimatických lázní je Mariánkám na dosah!

Mariánské Lázně, perla lázeňství a turistiky, jsou na prahu ohromného úspěchu, který by se dal srovnat se zapsáním na prestižní seznam UNESCO. Celý proces získání statutu "Klimatických lázní" s nejvyšší možnou úrovní kvality klimatu se blíží zdárnému konci, a pokud se podaří, otevře se nová éra pro toto lázeňské město.

Od roku 2021 se město Mariánské Lázně vydalo na cestu za prestižním statutem „Klimatických lázní“. Tento ambiciózní projekt inicioval tehdejší pirátský starosta Ing. Martin Kalina ve spolupráci se zástupci společnosti Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s., která je největším poskytovatelem ubytování v této lázeňské perle na západě Čech.

Po dvou letech intenzivní práce se náročný proces blíží ke konci a aktuálním výstupem všech provedených měření a zpracovaných studií je „Návrh na stanovení klimatických přírodních léčebných lázní Mariánské Lázně“. Tento návrh bude předložen Českému inspektorátu lázní a zřídel při Ministerstvu zdravotnictví ČR, jehož rozhodnutí se očekává ještě v průběhu letošního roku.

Vyhlídky na úspěšné získání statutu jsou více než dobré. Všechna měření a studie jednoznačně ukázala, že kvalita klimatu v Mariánských Lázních je na té nejvyšší úrovni a je srovnatelná se všemi současnými klimatickými lázněmi na území ČR. Tímto přiznáním se Mariánské Lázně stanou držiteli čtvrtého přírodního léčivého zdroje, čímž získají jedinečnost v oblasti lázeňství. Žádné jiné lázně v naší zemi se nemohou pyšnit vlastnictvím všech čtyř léčivých zdrojů, tedy minerální vody, minerálního oxidu uhličitého, peloidu (rašeliny) a klimatu.

Celý proces byl odborně zajištěn a podklady zpracovala renomovaná společnost KOCMAN envimonitoring s.r.o., což dodává celému projektu na vážnosti a důvěryhodnosti.

Významný pozitivní efekt to bude mít pro celý region. Příležitosti pro rozvíjení lázeňství se rozšíří i na další podnikající subjekty, které dosud neměly přístup k léčivým přírodním zdrojům. Tím se otevřou nové perspektivy pro ekonomický růst, zaměstnanost a investice v oblasti lázeňského turismu. Mariánské Lázně se stanou ještě atraktivnějším cílem pro návštěvníky z celého světa, a to nejen pro lázeňské procedury, ale i pro jejich unikátní klima a přírodní bohatství.

Růst zájmu o Mariánské Lázně povede k navýšení počtu hostů a klientů lázní, což pozitivně ovlivní i místní ekonomiku a živnostníky. Vyšší návštěvnost lázní znamená i větší zájem o služby, ubytování, restaurace a další aktivity, což přinese nové obchodní příležitosti a příjmy do místního rozpočtu.

Mariánské Lázně mají potenciál stát se jedním z nejvýznamnějších lázeňských míst na světě. Získání statutu "Klimatických lázní" by bylo nejen oceněním naší dlouholeté práce na ochraně a rozvoji klimatu, ale také by otevřelo dveře novým možnostem a investicím. Pro místní obyvatele by to znamenalo nové pracovní příležitosti a zlepšení kvality života.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Máme chuť posouvat kvalitu vzdělávání dál

Máme chuť posouvat kvalitu vzdělávání dál

Na letošní přijímací zkoušky jsme se s odborem školství pečlivě připravovali. Ne tedy, že bychom sami chtěli vystudovat další střední školu, ale sledovali jsme demografickou situaci žáků na základních školách. Situace slibovala více žáků, nicméně nárůst předpokládal mnohem volnější průběh než v Praze nebo ve středních Čechách.

Nesouhlasíme se stavbou solární elektrárny v Horní Blatné

Nesouhlasíme se stavbou solární elektrárny v Horní Blatné

My zástupci Pirátské strany s důrazem na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj nesouhlasíme s výstavbou fotovoltaické elektrárny v katastru území Horní Blatná v Krušných horách. Existuje několik důvodů, proč se stavíme proti této konkrétní výstavbě, a proč je důležité tuto oblast chránit.

V Karlovarském kraji je dostatek volných kapacit na středních školách

V Karlovarském kraji je dostatek volných kapacit na středních školách

​V několika posledních týdnech rezonuje mediálním prostorem téma, které se zabývá přijímacími zkouškami a nedostatečnými kapacitami ve středních školách. Tato problematika však není aktuální v Karlovarském kraji. Jeho vedení totiž předem reagovalo na stoupající populační křivku a vyšší počet žáků v posledních ročnících základních škol.