Tři otázky pro... Vojtěcha Frantu

14. dubna 2020
Tři otázky pro... Vojtěcha Frantu

Každý týden jedna Pirátská osobnost v kraji odpoví na tři otázky z aktuální situace. Začínáme Vojtou Frantou, krajským zastupitelem odpovědným za lázeňství a cestovní ruch.

1. Jaká je teď situace v lázeňství v kraji a jak se kraj snaží pomáhat?

Lázeňství se nakazilo koronavirem, má bohužel vážný průběh a stát jej nechce připojit na plicní ventilátor. Kraj ani město nedisponuje přístroji a zdroji, které by jeho stav mohly zlepšit, je to pouze systémová pomoc státu, která může lázeňství v současnosti pomoct. Kraj vytvoří tlak na stát, aby situaci urychleně řešil a zachránil tak naše národní stříbro.

2. Jaká bude budoucnost lázeňství v našem kraji?

Lázeňství projde jistou transformací, dotkne se to bohužel všech. Již dnes je jasné, že počet kapacit a výkonů bude nižší. Ty lázně, které se s krizí vyrovnají, což bude záležet na spoustě vnějších faktorů, se musí zaměřit na domácí klientelu a širší záběr hostů, jiné nabízené produktové balíčky. Kraj i město vyvíjí snahu o zachránění a udržení odborného zdravotního personálu, o který lázeňské resorty nesmí přijít. Stát, kraj i města musí hledat cesty k podpoře tohoto segmentu, ať už se jedná o doplnění a změnu programu Antivirus, Kurzarbeit a kompenzací pro OSVČ, tak program COVID a odpuštění nájmů a splátek. Zároveň je potřeba znát jasný plán, případně parametry, kdy bude možno lázně znovu otevřít. Kraj musí v předstihu spustit masivní kampaň na přilákání hostů a vyvíjet snahy o podporu lázní v tomto mezičase.

3. Letos se měl dokončit přístup Slavných lázní Evropy do sítě UNESCO, jak to s ním vypadá?

Podobně jako s dalšími masivními akcemi, zatím je 44. zasedání Výboru světového dědictví nejisté, hovoří se i o propojení 44. a 45. jednání na rok 2021, ale nechci malovat čerta na zeď. Na programu jednání by lázně měly být a vyjádření expertů bychom se měli dozvědět zhruba šest týdnů před oficiálním termínem zasedání výboru, tedy v půlce května.

Doplnění redakce – podle čerstvých zpráv z tisku by se zveřejnění expertní zprávy mělo odehrát až bude jasný termín zasedání. Předběžně se mluvilo o říjnu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

V současné době finišují v Karlovarském kraji přípravy projektů, jejichž realizace bude podpořena z tzv. Operačního programu Spravedlivá transformace – programu zaměřeného na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony). Pro Karlovarský kraj bylo v tomto programu vyčleněno celkem 6,3 miliardy Korun.

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Letošní Den studentstva a Den boje za svobodu z let 1939 a 1989 jsem se vydala prožít v Praze, stejně tak jako další tisíce lidí, kteří si na Národní třídě či Albertově a později i na Václavském náměstí na Koncertě pro budoucnost připomněli, co pro společnost a i pro ně osobně připomínka událostí 17. listopadu znamená.

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Karlovy Vary, 14. listopadu 2023 – Karlovarští Piráti rozhodli o čelních kandidátech pro nadcházející krajské volby. Jsou mezi nimi zastupitelé a radní Karlovarského kraje, zastupitelé z Mariánských Lázní, Sokolova i Lokte, kteří pokrývají řadu důležitých krajských témat: cestovní ruch, školství, lázeňství, životní prostředí, kulturu, sociální péči, ekonomii či dopravu.